Øhavet Rundt i en light version

Thurø Sejlkub har på grund af Corona situationen valgt at udsætte årets 50. jubilæumsarrangement til 2021. Men, selve sejladsen Øhaver Rundt afholdes alligevel lørdag den 29. august 2020, i år dog i en LIGHT udgave uden de sædvanlige store aktiviteter på land.

Fra stævnearrangørerne lyder det til pressen: "Vi har desværre ikke kunnet se os i stand til at overholde de mange restriktioner i forbindelse med land aktiviteter med grill arrangement, livemusik, dans mm. men vi er helt sikre på, at der er rigtig mange som savner at deltage i en rigtig dags-kapsejlads med start og mål fra samme sted, hvorfor vi stadig ønsker at afholde en rigtig god sejlads rundt i Øhavet syd for Fyn."

Der bliver løb for DH kølbåde, flerskrogsbåde, turløb og double handed. Single handed sejlere er også meget velkomne.

Mulighed for isætning af trailerbåde
Vi opfordrer klassebåde til at komme og dyste mod hinanden, og opretter gerne eget løb og præmie ved mindst tre ens både. Og med klubbens 2,5 ton mastekran, som kan bruges til isætning af både, er det også muligt at komme på trailer til sejladsen.

I det smukke Sydfynske Øhav
Sejladsen foregår som navnet antyder i det smukke Sydfynske Øhav, hvor der altid er noget flot at se på. Det forventes, at alle både er hjemme igen sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Der er præmieuddeling, når alle både er i mål eller senest kl. 22, hvor sejladsen afsluttes.

Sidste rettidige tilmelding er mandag den 24. august 2020. Tilmelding kan ske via www.thuroesejlklub.dk, hvor man også kan se hvilke både som er tilmeldt.