Hesselø Rundt sejles ultimo august

Der har grundet forsamlingsforbuddet ikke været mange af dem i år, så når endelig der dukker en kapsejlads op, er det da bestemt værd at nævne, for Hundested Motor- og Sejlklub har i samarbejde med Lynæs Sejl- og Kajakklub valgt at gennemføre årets Hessel Rundt Lørdag 29. august 2019.

Fornuftigt samarbejde
Hesselø rundt har i mange år været afholdt af Hundested Motor- og Sejlklub, men ganske fornuftigt, så har man i år valgt at både Hundested Motor og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklubber skal stå for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt øen er meget smuk og der sejles langs med en af landets største sælkolonier.

Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2017-2020. Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden DH-målebrev, efter Tur-Lys. Singlehand sejlerne må dog blive i land. Tilmeldelse skal ske senest 22. august 2020.

Reduceret startgebyr og div. info
Startgebyret er i år sat ned til kr. 200, da morgenkaffen - grundet den eksisterende smittefare, er sløjfet - ligesom det kun vil være tilladt at møde én person pr. deltagende båd op ved skippermødet, som holdes kl. 7:30. Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn. Varselssignal afgives kl. 0855. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord. Første start er kl. 0900.Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider http://www.lynaes.dk eller http://www.hms-hundested.dk

Banens længde er 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved varselssignalet. Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 2000. Præmieuddeling en time efter sidst båd i mål, senest kl. 2100.

Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse valgfri for natten mellem 28-29/8 eller 29/8-30/8, husk at anføre hvilket døgn du overnatter ved betaling, og du skal ikke anvende betalingsautomaten på havnen, men betale i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus.★ Test af sejlbåde

★ J/80 Versus Melges 24

Kort Nyt

Kom med om bord på en Swan 98 - se video

★ Interview & Portræt

★ Interview, Ib Kunøe: Om bord hos Mr. X-Yachts

Motor

Princess Yacht X95 på vandet

Bådudstillinger

Copenhagen Boat Show 2020 aflyses - vender stærkt tilbage næste...

Sejlsportsliga

Sejlsportsligaen starter sæson nu!

★ Test af sejlbåde

★ Utzon Spidsgatter: Nuttede ”Snuller” - en præmiesluger

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Princess Yacht X95 på vandet

Fairline Yachts solgt til RiverRock

Stor interesse for kabinebåde

Ny motorbåd er en genfødsel af klassiker