Dragør 2star sejles 20. juni

For kapsejlads-hungrende sejlere, så kan de rette blikket mod Dragør. Her sejles der nemlig 2star i to klasser lørdag den 20. juni.

De to klasser indeles i, 2star Racing for både med gyldigt DH-målerbrev - og Cruising (ingen krav til antal gaster, red.) for både med- og uden målerbrev. Der vil være præmie for hver 5. deltagende båd. Løbsinddelingen afgøres af bådenes måltal, og i år vil man byde særligt velkommen til klassebåde, der sejler i egne løb!

Der er skippermøde foran Dragør Sejlklubs klubhus på Strandlinien 1, Dragør kl. 9.00, og første start går ud for Dragør Havn kl. 10:00. Dommeren afgør på dagen, om der sejles styrbord- eller bagbord rundt.

Dragør Havn giver deltagende både fri havneplads fra fredag den 19. juni til søndag den 21. juni 2020, hvor man naturligvis lige skal give havnekontoret et praj, om at man deltager i Dragør 2star. 

Efter sejladsen er der præmieuddeling, øl og snacks på molen ved Dragør Sejlklub på Nordre mole - og her kommer så det vigtigte - såfremt deltagerantallet kan holdes under Corona-grænsen. Dragør 2star forventer altså ikke over 30-50 deltagere, som alle forventer bliver den nye grænse i forsamlingsforbuddet.  

Link til tilmelding herKort Nyt

Kom med om bord på en Swan 98 - se video

★ Interview & Portræt

★ Interview, Ib Kunøe: Om bord hos Mr. X-Yachts

Motor

Princess Yacht X95 på vandet

Bådudstillinger

Copenhagen Boat Show 2020 aflyses - vender stærkt tilbage næste...

Sejlsportsliga

Sejlsportsligaen starter sæson nu!

★ Test af sejlbåde

★ Utzon Spidsgatter: Nuttede ”Snuller” - en præmiesluger

Kort Nyt

Brand om bord: Overlæge peger på fire årsager

Kapsejlads

Ny sejlads: ”Af kærlighed til sejlsporten”

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Princess Yacht X95 på vandet

Fairline Yachts solgt til RiverRock

Stor interesse for kabinebåde

Ny motorbåd er en genfødsel af klassiker