Kapsejlads om en øde ø

Hundested Motor- og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklub i fællesskab arrangerer i år Hesselø Rundt lørdag 31. august 2019.

Hesselø Rundt har i mange år med succes været afholdt af Hundested Motor- og Sejlklub. I 2019 står både Hundested og Lynæs Sejl- og Kajakklub for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt Hesselø er meget smuk, og der sejles langs en landets største sælkolonier.

En øde ø
Hesselø er en meget lille øde ø på bare 0,71 km² i Kattegat, ca. 25 km nord for Sjælland. Øen er privatejet. Ud fra nordvestspidsen af Hesselø strækker der sig et tre kilometer langt rev, hvorfra enkelte klipper rager op af vandet. Revet er markeret med en bøje. Fra sydøst strækker der sig en smal sandspids 1,5 kilometer ud i havet. Ved sydøst-enden er der en klippe, som på stormfulde dage bryder bølgerne, også denne klippe er markeret med en bøje. Farvandet omkring Hesselø og stenrevet nordvest og sydøst for øen er fredet. Selve øen er ikke fredet.

Øens højeste punkt er 20 meter over havet. Her står det 24 meter høje fyrtårn, Hesselø Fyr. Efter at fyrtårnet blev automatiseret, faldt indbyggertallet fra 16 personer i 1955 til to i år 2000. Siden 2005 har øen været ubeboet.

Ikke for singlehand-sejlere
Kapsejladsen Hesselø Rundt starter og slutter i Hundested. Dagen starter med skippermøde med morgenkaffe i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus kl. 7.30 den 31. august.
Banens længde er på 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved varselssignalet. Der vil ikke være deltagelse for både med kun et besætningsmedlem (singlehand).

Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn. Varselssignal afgives kl. 8.55. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord. Første start er kl. 0900.

Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 20.00. Præmieuddeling en time efter sidste båd i mål, senest kl. 21.00.

Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse for natten mellem 30.-31. august eller 31. august - 1. september, vælg selv.

Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2017-2020. Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden gyldigt DH-målebrev, efter Tur-Lys. Startgebyret er på kr. 250.

Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider:
Hundested Motor- og Sejlklub eller Lynæs Sejl- og Kajakklub
Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen