Tilmelding åben til SRPI

Så lykkedes det endelig arrangørerne at få tilmeldingsskema mm. til at fungere til årets Sjælland Rundt På Indersiden. SRPI 2019 sejles den 15.-16. juni, med ni forskellige startsteder.

Startvanskelighederne skyldes en større omkalfatring, da Isefjordkredsen er i gang med at nedlægge sig selv, og arbejdet overgår til Herslev Strand Sejlklub.

Lars Plejdrup fra Herslev Strand Sejklub forklarer:
– SRPIs økonomi har kørt i kredsregi siden 2012, og vi har en pæn arbejdskapital stående på en konto under Isefjordkredsen. Bestyrelsen for Isefjordkredsen foreslog bl.a. at nedlægge økonomien i kredsregi i forbindelse med kredsens generalforsamling d. 7. marts. Vi var adviserede, men havde håbet på en afklaring tidligere. Vi forventede at tilbageføre økonomien til Herslev Strand Sejklub, hvor den lå indtil 2012. Sejlklubbens bestyrelse har accepteret at tage opgaven på sig, på betingelse af, at SRPI lægges ind under sejlklubbens nye administrations-system. Nu er vanskelighederne overstået, og tilmeldingen klar.

Deltagergebyret er kr. 250,- ved tilmelding senest lørdag 1. juni - herefter er eftertilmelding kun mulig i få dage, og til dobbelt deltagergebyr. Ved eftertilmelding henvises deltagerne til nærmeste startsted i forhold til hjemhavnen – der kan således ikke længere vælges frit mellem de ni startsteder.
Igen i år er der mulighed for at sejle en lidt kortere rute, ’SRPI Light’, hvis båden er lig med eller mindre end en KDY 15 m2.

Tilmeld dig SRPI 2019 her.Seneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout