’100 mil i Fjorden’ for single- og doublehand

Struer Sejlklub arrangerer i lighed med 2018 også den nye kapsejlads ’100 mil i Fjorden’ – en distancesejlads rundt i Limfjordens naturskønne omgivelser.

I år sejles ’100 mil i Fjorden’ d. 21. og 22.juni 2019 på årets længste dage. Dette sker som en konsekvens af pinsens sammenfald med den anden uge af juni, hvor Mors Cup traditionelt afvikles, hvorfor begge sejladser er flyttet en uge.

Sejladsen afvikles såvel for single-handed som two-handed kølbåde og flerskrogsbåde. Sejladsen sejles i den nordvestlige del af Limfjorden, med start og målgang i Struer d. 21. – 22. juni 2019, og sejladsen kommer vidt omkring i den smukke natur, som der er i dette område af Limfjorden.

I 2018, hvor sejladsen blev sejlet første gang, gik 25 både til start, hvilket Struer Sejlklub fandt meget tilfredsstillende. Der er forventning om endnu flere deltagere i år. Sejladsen nyder stor opbakning blandt sejlerne og erhvervslivet inden for sejlsporten, som har bidraget med mange gode præmier.

Sejladsformen, single- og two-hand bliver stadig mere og mere populær, og det er Struer Sejlklubs ønske at videreudvikle denne type sejlads i området. Der er således tale om et udviklings-projekt.

På hjemmesiden 100milifjorden.dk kan man nu foretage tilmelding til sejladsen og følge udviklingen i tilmeldingerne og planlægningen af sejladsen.

Struer Sejlklub satser på at gøre det til en stor oplevelse for sejlerne, både at komme til Struer og besøge byen, men også at deltage i det sociale samvær før og efter sejladsen.

Yderligere information om sejladsen kan findes på 100milifjorden.dk eller på Struer Sejlklubs hjemmeside.Seneste nyheder

22 sømil uden støj og røg

Copenhagen Boatshow: Melder alt udsolgt


Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout