fbpx

Pas på CE-mærkningen: Alle papirer skal være i orden.

Både producent, importør og forhandler har ansvaret for at båden er CE-mærket og følger de krav som EU sætter til en båd. Akkurat som alle andre produkter, der skal sælges på det frie europæiske marked. Når det gælder en ny båd, er det derfor enkelt. Her både må og skal alt være i orden! CE-skiltet skal sidde i båden, al dokumentation på båden skal medfølge, og der skal være en instruktionsbog på et skandinavisk sprog.
Køber du en brugt båd, er det af største vigtighed at du passer på. Det såkaldte ”fritidsbåds-direktiv” af 16. juni 1996 gav en overgangsperiode på 2 år. Fra 16. juni 1998 er det altså obligatorisk med CE-mærkning. Køber du en brugt båd produceret efter 16. juni 1998 SKAL CE-mærket og tilhørende dokumenter medfølge. Er båden produceret i overgangsperioden, kan du finde både, som ikke har CE-mærket eller uden dokumentation, der er i orden.
Anskaffer du dig en båd, der ikke opfylder den forskriftsmæssig standard kan du få store problemer. For det første har du ingen garanti for, at sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende, du kan få problemer med forsikringsselskabet, hvis båden bliver involveret i en ulykke. Salg eller bytte i fremtiden kan faktisk blive umuligt.
Køber du en brugt båd produceret før 1996 eller i overgangsperioden, er det dig, som har pligt til at dokumentere, at der ikke kræves CE-skilt/dokumentation for denne båd.

Ud fra dette er der nogle vigtige ting at være opmærksom på for dig, som skal sælge eller købe båd:

• Pas på alle papirer som følger båden! Specielt er det vigtig for alle både produceret med CE-skilt og fra juni 1998.
• Er båden produceret før juni 1998, er det vigtig at tage vare på alle andre papirer (fakturaer, registreringskort og eventuelle papirer på andre godkendelses-ordninger - f.eks. Nordisk Bådstandard/Det norske Veritas). Det er dig, som skal kunne dokumentere, at båden ikke behøver CE-skilt - for eksempel når den skal forsikres.
• Har du ikke alle papirer i orden, kan det betyde problemer for den nye ejer. Altså er båden mindre værd - for det tager tid og koster penge at få dokumentationen i orden igen.
• Køber du en båd fra et land uden for EU - f.eks. USA - skal du tjekke med Toldvæsenet inden handlen. Mangler den dokumentation, som Toldvæsenet forlanger for at få båden ind i EU, kan du risikere at du ikke får båden ind i landet.
Også udstyret i båden skal være CE-mærket. Det gælder alt fra elektriske kontakter, skroggennemføringer, batterier, motorer og elektronik. Der skal være dokumentation på det hele samt instruktionsbøger, og det kan for f.eks. en 30 fods båd godt fylde en del.
At båden eller udstyret er produceret ud fra et sikkerhedsmæssigt syn er en side af sagen. Lige så vigtigt er det at alt er produceret efter EU’s miljøkrav og ikke forurener eller støjer for meget. Alt skal være så sikkert som muligt - sådan at ”brugernes helbred ikke udsættes for unødvendig risiko eller miljøet skades”.
Det siger sig selv, at der er meget at være opmærksom på både for sælger og køber. For en brugtbåd er det også interessant at få dokumenteret, hvordan båden er vedligeholdt. Både vinteropbevaring og eventuel udskiftning af dele eller udstyr - for ikke at tale om en eventuel reparation. Skal båden fortsat holde standarden og sikkerheden i top, er det vigtigt at eventuelle reparationer eller ombygninger er udført på en betryggende måde. Det stiller også krav til ejer og serviceværksteder.

Meget vigtigt når du køber båd er at vide hvad CE-mærket står for.

Det er fire konstruktionskategorier - A, B, C og D - og en af disse skal båden opfylde.
En båd som opfylder kravene ”D” er beregnet til beskyttet farvand - det vil sige på mindre søer, kanaler og inderst i beskyttet skærgård, hvor den såkaldte ”signifikante” bølgehøjde ikke overstiger 0,5 meter og en vindstyrke indtil og inklusive 10 m/sek.
En båd i kategori ”C” (og det er her de fleste fritidsbåde havner) er beregnet til ”brug langs kysten” i forholdsvist beskyttet farvand, hvor vindstyrken kan komme op på indtil og inklusive 13 m/sek. og ”signifikant” bølgehøjde på 2 meter eller mindre.
En ”B”-båd er en kraftigere konstruktion og beregnet til brug uden for kysten hvor vindstyrken kan komme op i 20 m/sek. og bølgehøjden maksimalt 4 meter.
Den skrappeste båd havner i konstruktionskategori ”A” - ”havgående fartøjer”, som skal kunne tåle mere end vindstyrke 20 m/sek. og mere end 4 meters bølger. I praksis vil det sige at båden er beregnet til at klare sig selvom den havner i et uvejr ude til havs. Naturligt nok er det kun få fritidsbåde, som kan opfylde kravene i kategori A.
Det skal på CE-skiltet og i dokumentationen klart fremgå hvilken konstruktionskategori båden har.
”Signifikant” bølgehøjde er et vanskeligt begreb. ”Det betyder gennemsnitshøjden af tredjedelen af de højeste bølger i en given observationsperiode”. Med andre ord en vanskelig forklaring for de fleste!
CE-skiltet er ikke et kvalitetssymbol, men fortæller at produktet opfylder de krav som EU’s regelsæt stiller til produktet/båden. Producenten har ansvaret for, at båden er konstrueret og produceret i henhold til kravene - i praksis vil det sige en række ISO-normer.

Med båden skal der følge en ”Overensstemmelseserklæring” fra producenten hvor det blandt andet listes op hvilke ISO-normer båden skal tilfredsstille. Pas på dette dokument!

Hvordan i alverden skal du som køber vide om båden er bygget i henhold til reglerne og på en tilfredsstillende måde? Ja - det er ikke altid lige let at vide, men producenten (eller importøren) er ansvarlig for at regelsættet følges og kan komme i erstatningsansvar, hvis han ikke følger regelsættet (produktansvarsloven). Han kan få bøder eller op til 2 års fængsel og blive erstatningsansvarlig. Det er jo godt at vide hvis uheldet er ude. Netop derfor er det vigtigt, at du som bruger også gør din del af arbejdet. Pas på med vedligeholdelse, tjek at båden har fået regelmæssig vedligeholdelse af ejeren og læs instruktionsbogen!
Får du en instruktionsbog på engelsk, fransk eller italiensk, er der måske grund til at være på vagt og tjekke grundigt om alt er i orden! For instruktionsbogen SKAL være på dansk.

2008-10-31 00:24:18 af Willy Andersen

Hallo Bådmagasinet
Som I jo sikkert ved er der blevet taget let på problemet omkring CE-mærkning. I kan bare kontrollere de både der er til salg på jeres hjemmeside.
Mange købere af både har ikke været klar over hvad der egentlig kræves når man køber båd.
Jeg har 2 både. Den ene fra 1996, og dette er dokumenteret ved at læse skrognummeret på agterenden, ligeledes står nummeret præget indeni i bunden af båden.Her kan der vel ikke være brug for mere dokumentation.
Min anden båd er fra 2001, og købt i Tyskland, hvor både er meget billigere. Jeg har en tysk registreret tilladelse, men ingen CE. Jeg har henvendt mig til flere instanser, bl.a. Søfartsstyrelsen, men ingen kan informere mig om hvad der kræves for at få en båd CE-mærket.
Jeg har fået oplyst fra en forhandler at det er brandslukningsudstyr, strømforsyning til ladeaggregat mm.
Med hensyn til skrogopbygningen er der ingen forskel om båden skal på US- marked, eller EU.
Hermed søger jeg den rådgivning og de informationer der skal til for at jeg ikke havner i suppedasen .
2008-10-31 08:46:35 af Søren Øverup

Hej Willy
Tusind tak for dit in-put. Jeg kan give dig ret, det er ikke let at finde rundt i CE-skoven. Bådmagasinet har dog bragt op til flere artikler om emnet, den mest omfattende helt tilbage i 2004 som går i dybden med problemet.

Du kan læse artiklen her på sitet. Gå ind i historien fra igår om at \"Se om CE\", der har vi lagt et link op til artiklen. Nemt og bekvemt og gratis :-)
Med sejler hilsen
Søren Øverup


2008-10-31 09:51:41 af Willy Andersen

Hej Søren
Der er sikkert mange i min situation der spørger: Hvad skal der laves på båden, og hvor henvender man sig for at få CE-certifikatet. Jeg har fået oplyst at det i Tyskland koster ca. 1000 EUR, og i Danmark 40.000 kr. ???
Willy
2008-10-31 11:19:46 af Søren Øverup

Hvad der lige netop skal laves på den enkelt båd er umuligt at sige. Det jo er forskelligt fra båd til båd, og om det er en sejl- eller motorbåd!

Vi har set eksempler på en GAS-flaske, stående på en lille hylde i motorrummet, og det skal man vel ikke være ingeniør for at forstå ikke er helt rigtigt. Der fremgår også eksempler i ovenstående artikel på ting der skal være i orden, så det er desværre ikke så enkelt.

Med hensyn til hvor man skal henvende sig kan jeg blandt andet henvis til IMCI - International Marine Certification Institut - wwww.imci.org. Deres danske forbindelse er CDE Marine Design, 32 96 80 44.

Det med prisen høre vist fortiden til - der er sket ændringer, og afhænger naturligvis også at størrelse på båden. Der er stor forskel på om det er en båd på 21 fod - eller en på 80!
Med sejler hilsen
Søren