fbpx

Sejlene i 1. gear, 2. gear og overdrive

Jeg var engang om bord i en større båd, hvor skipperen
kort efter starten på kapsejladsen brølede: ”Så går vi i

 1. gear,” hvorefter den faste besætning næsten per automatik reagerede ved at hale og slække i forskellige hal og skøder. Atmosfæren var for intens og spændt til, at jeg kunne spørge, hvad dælen han mente med 2. gear. Men da vi lidt senere bankede ind i en ordentlig, skæv sø og tabte lidt fart, brølede skipperen igen, men denne gang ”1. gear”. Og gasterne reagerede igen ved at hale og slække i de forskellige ”snore”, som efter en forud-bestemt plan - hvad det skulle vise sig også at være.
  Efterhånden som sejladsen skred frem (i øvrigt til vores fordel), gik det op for mig, hvad der menes med 1. gear og 2. gear, og da han senere, da vinden friskede, råbte: ”Vi går i overdrive,” forstod jeg, hvilken relevans disse automobil-begreber havde om bord i en sejlbåd.
  Siden den sejlads, har jeg selv brugt betegnelserne både for mig selv og for dem, jeg sejlede med, hvad enten jeg sejler kapsejlads eller tursejlads. For betegnelsen 1. gear eller slæbegear er en udmærket beskrivelse af, hvad man ønsker af sin båd, når båden skal i gang efter en vending, efter at være hamret ind i en stor sø, eller blot skal sejle ”op ad bakke” i f.eks. krap sø.
  Er der krappe søer og svag vind hele krydset, ja så er der ikke andet at gøre end ”at køre i lavt gear” hele vejen.
  Men hvis fartnedsættelsen kun er midlertidig, så er det som, når man har fået bilen lidt op i fart, man skifter til et højere gear. Det gør man også med en sejlbåd på kryds, når den er kommet så meget op i fart, at det relative vindflow rundt om sejlene giver mulighed for at sejle både tættere til vinden og hurtigere.
  Overdrive får man først brug for, når der er så meget
  overskud af vind, at man har brug for at få dens flow hen over sejldugen til at passere endnu hurtigere, så den rigelige vind, kan omsættes til ekstra fart og højde.
  Men det vigtigste ved betegnelserne 1. gear, 2. gear og overdrive er, at man sammen med sit mandskab skaber en mental tjekliste, som man går frem efter, hver gang man har brug for at ”skifte gear”. (Desværre kan betegnelsen bakgear ikke bruges på sejlbåde, selvom man nogen gange godt kunne have brug for et bakgear.)
  Om man er på tursejlads med familien og skal sejle nogle lange, seje kryds med krap sø lige i stævnen på den ene halse, hvor der skal sejles i 1. gear, mens der kan geares op til 2. gear på den anden halse, hvor søen kommer tværs - eller om man sejler kapsejlads, hvor man trimmer på hele krydset, er ligegyldigt. Principperne er de samme.

  Tjekliste for gearskifte
  (faktorernes orden er ikke helt ligegyldig, men næsten)

  1. Gear
  Fald lidt af • Slæk på skøder • Skød til luv
  Slæk hæk- og/eller bagstag • Skødeviser frem
  Hal fokkefald (eller nedhal/cunningham)
  Slæk bomudhal

  2. Gear
  Sejlene hales • Løjgang mod læ
  Skødeviser tilbage
  Hal hæk og/eller bagstag
  Slæk i fokkefald • Hal bomudhal

  Overdrive
  Skødeviser tilbage og ud i læen
  Løjgang længere mod læ
  Hal hæk og/eller bagstag • Stræk bomudhal
  Kompenser for for meget forligsspænding i forsejl

  Principperne
  I 1. gear drejer det sig om at presse båden gennem vandet og helst også accelerere. Hvor højt, man sejler til vinden, er ikke så afgørende i slæbegearet. Man vil med andre ord have trækkraften helt frem i sejlene.
  Først og fremmest gøres det ved at slække lidt i sejlene og falde lidt af.
  Men hvis sejlene skal stå optimalt i denne position - som de jo ikke er syet til - skal der også trimmes lidt med de forskellige hal. Og det er ikke nok at flytte faconen (dybden) i sejlet frem. Der skal også kompenseres for, at sejlene nu er slækket ud, og deres agterlig nu trækker mindre effektivt, hvis de da i det hele taget trækker og ikke står og flapper.
  Hele bådens sejlcenter må i det hele taget gerne rykkes lidt frem i 1. gear, så balancen i båden bevares.
  I 2. gear, når farten er kommet op, og de relative vindstrømme rundt om sejlenes forlig er begyndt at rumme, er det ikke nok at hale sejlene ind. Faconen (dybden) i både storsejl og forsejl skal flyttes længere tilbage, så vindens indgangsvinkel kan blive spidsere (så man kan sejle endnu højere). Men da begge dele får sejlene til at lukke i agterligene, så skal man kompensere med at åbne sejlenes kapper.
  Overdrive bruges, når man vil gøre det muligt for vindstrømmen at passere hurtigere langs sejlene, f.eks. hvis vinden frisker, og båden krænger for meget. Her skal sejlene gøres fladere (lav dybde), og samtidig skal de åbnes i agterligene, så vinden kan komme hurtigt ud af sejlet og give plads til ny fartgivende vind.

  Forsejl i gear
  Ud over at være løst skødet sættes forsejlet i 1. gear ved at flytte dybden frem, f.eks. ved at hale i fokkefaldet eller et nedhal i dækket. Derved rykker dybden frem mod forliget, og den agterste del af sejlet flades og åbnes. Dette kompenserer man for ved at lukke sejlets agterlig ved at flytte skødeviseren frem.
  I 2. gear gøres det modsatte, nemlig at hale forsejlet ind samtidig med at man flytter skødepunktet agterud, så sejlet ikke lukker. Faldet, nedhalet eller cunningham slækkes, så dybden rykker agterud og tillader vinden at komme ind i sejlet med en mere spids vinkel.
  I overdrive, når vindstrømmen skal kunne få mere fart på, åbnes forsejlet endnu mere ved at flytte skødeviseren længere agterud og (hvis det kan lade sig gøre) længere ud i læen, så bl.a. afstanden mellem storsejl og forsejl (slottet) bliver bredere.

  Storsejl i gear
  Storsejlet er naturligvis også løst skødet i 1. gear. Eventuelt lidt længere oppe til luv på løjgangen. Og hvis man vil flytte dybden frem, kan det gøres forsigtigt med cunningham. Men det mest effektive er at slække på bomudhalet, så hele sejlets facon bliver dybere, og samtidig slække i hæk og/eller bagstag, så kappen på det slækkede sejl også trækker. Her skal man lige holde øje med, at dybden i forsejlet ikke vandrer for langt tilbage, når man slækker hæk- og/eller bagstag, fordi forstaget bliver mere slækt.
  I 2. gear skal storsejlet, efter det er blevet halet, igen flades ved at hale på bomudhalet, og agterliget skal åbnes ved at hale i hæk- og/eller bagstag. Det får faconen i storsejlet til at flytte lidt frem mod masten, og for at kompensere kan cunningham slækkes helt af. Det gør ikke noget, at storsejlet rynker lidt langs masten.
  I overdrive 3. gear er det vigtigst at flade sejlet langs bommen og hale i hæk og/eller bagstag. Herved gøres sejlet fladt og åbent i agter-liget, så vinden kan passere hurtigt. I overdrive kan storsejlet med fordel skødes længere mod læ for at gøre vindvinklen så spids så muligt mod sejlfladen.
  Igen skal man lige tjekke sit forsejl efter at have trimmet storsejlet for at se, om megen halen i hæk og/eller bagstag har fået faconen i forsejlet for langt frem og dermed mulighed for at gå højde.

  2008-10-22 00:05:59 af Morten

  Jeg mener at det er forkert at dybden i sejlene flyttes frem ved at hale i faldet til det pågældende sejl.

  Ved at stramme/hale faldet flyttes dybden tilbage i sejlet og derved bliver sejlet fladere (som man ønsker i hård vind). Grunden til at genua-skødevognen flyttes tilbage er primært fordi man ikke behøver optimal sejlform i den øvre del af sejlet da det giver mere hældning på båden, altså man opnår den optimale hældning (typisk 16-17 grader for en turbåd) alene ved trækket fra den nederste del af sejlet.

  En udemærket beskrivelse af genua sejltrim kan findes her:
  http://www.northsails.dk/UK/fast/genoa/tips-trimmer.asp

  2011-08-19 19:12:52 af jsnwuavq

  l122zD , [url=http://qkycdekjcske.com/]qkycdekjcske[/url], [link=http://dezhdatbkddz.com/]dezhdatbkddz[/link], http://nqrsznqptdgf.com/
  2011-08-30 13:16:06 af zbmfjsj

  BOGzyo , [url=http://zryczsauxlkx.com/]zryczsauxlkx[/url], [link=http://pddaarwrcoep.com/]pddaarwrcoep[/link], http://vpivjfjamhak.com/
  2011-11-07 13:25:12 af yhmdzxlshf

  bYZ1X4 , [url=http://bsmhjyhjqsyc.com/]bsmhjyhjqsyc[/url], [link=http://srzajzcofmlp.com/]srzajzcofmlp[/link], http://dmheexnddqux.com/
  2011-11-07 14:03:42 af gsoqpdo

  zjK1T0 , [url=http://vfrawhryloxe.com/]vfrawhryloxe[/url], [link=http://nmmjbsfkoemi.com/]nmmjbsfkoemi[/link], http://gyqurtdnldxa.com/