fbpx

Gennakeren - det taknemmelige sejl

”Navnet gennaker er et sammensat ord af de engelske ord for genua og spiler (genoa - spinnaker). Og faconen kan variere fra at være en hul genua, der ikke er sat fast i forstaget, til en skæv spiler, der sættes med eller uden. Og den har vitterlig også egenskaber fra begge slags sejl”. Det siger sejlmageren Tom Carlsen, som er North Sails gennaker-specialist, i så høj grad, at man får ham i røret, hvis man på telefonen beder om at tale med ”Mr. Gennaker”. Han siger:

Her sættes den fast
”Toppen af gennakeren sættes naturligvis i bådens spilerfald. Den skødes fra et punkt så agterligt som muligt i båden, og skødevinklen reguleres med et barberhal. Placeringen af halsbarmen derimod er mere individuel fra båd til båd.
Fælles for alle er, at den gøres fast med en strop eller nedhal, der helst skal kunne hales og slækkes fra cockpittet. Hvor denne strop er placeret foran i båden kan varieres. På flere mindre kapsejladsbåde sidder den på et bovspryd, der kan trækkes ind i skroget eller på dækket, når gennakeren ikke er i brug. Men på langt de fleste mellemstore og store både, sejles med nedhalet siddende fast enten i selve stævnen eller endnu bedre i stævnens ankerbeslag, hvor nedhalingspunktet kommer 20-30 cm længere frem. Og det er klart, at jo længere fremme man kan sætte sin gennaker, des mere kommer sejlet fri af storsejlets skygge og des bedre trækker det.
Jeg har set, at man nu kan købe bovspryd i løs vægt til at montere på dækket, men jeg tror, det bliver for besværligt for de fleste tursejlere, at skulle på- og afmontere dette.
Derimod tror jeg, at mange tursejlere kunne få fordel af, at placere gennakerens halsbarm i den gamle spilerstage, når de sejler en længere distance med vinden plat ind. Dels for at få noget af sejlet ud af storsejlets skygge og dels at trække det til luv. Men man skal helst undgå at bomme gennaker med spiler-stage ’på’ med mindre man har øvet grundigt. Det bliver let noget bøvl.
Som et kuriosum kan nævnes, at nogle af de store racer-både har bovspryd, der kan svinge fra side til side, netop for at få gennakeren over til luv, når vinden bliver for plat.

Sådan sættes den
Hvad enten man sætter gennakeren med en Snuffer (strømpe) eller direkte fra posen, så er det nemmest at gøre det fra midt på fordækket i læ af forsejlet. Det er meget vigtigt, at forsejlet bliver stående, indtil gennakeren står fyldt, ligesom det er vigtigt, at man sætter forsejlet, inden gennakeren bjærges. Hvis man undlader det, kan gennakeren blive viklet grueligt rundt om forstaget. Især for den lille besætning er det nemmest først at hale halsbarmen frem til blokken i stævnen, derefter hale toppen op i faldet og til sidst hive hjem i skødet. Så kan forsejlet rulles eller bjerges, uden at det forstyrrer gennakeren.
Allerlettest går både sætning og bjærgning, hvis man bruger en gennaker-strømpe, som vi hos North kalder en ’Snuffer’. Snufferen er opfundet af sejlere som sejler meget alene og er en god hjælp for en lille besætning. Gennakeren kan sættes i fred og ro som en lang pølse, og Snufferen hales først op, når alle om bord er klar. Når ringen når halvt op af sejlet, skubber den sig selv op det sidste stykke.
Det er sjovt at sejle med et sådan flyvesejl, og jo mere det blæser, des sjovere er det - lige indtil det punkt, hvor vinden spidser eller frisker til 10-12 m/sek., og båden bliver svær at styre. Så er det rart at kunne sende mandskabet på fordækket for at hive Snufferen ned over ’vilddyret’ og sige ’nu er det nok’. Jeg har for nylig sejlet med en 180 fods båd med en gennaker på over 1000 kvm. Den blev sat og bjærget med en Snuffer (læs Bådmagasinet nr. 7 om Snuffer strømpen).
Der er måske nogle sejlere, som har dårlige erfaringer med lignende spilerstrømper til spilere; men for det første er gennakeren meget spidsere i toppen end en spiler, og Snufferen glider derfor lettere ned over sejlet. For det andet er de materialer man bruger i dag meget lettere at have med at gøre og fylder meget mindre.

Sådan trimmes den
Nedhalet i stævnen bruges til at justere faconen i gennakeren. Jo mere du slækker, jo hulere bliver sejlet. Derfor vil man typisk sejle med slæk på forliget, når vinden kommer mere plat ind agterfra, mens man strammer forliget op på skæring for at gøre faconen fladere, og i hård luft for at holde styr på den.
Gennakeren er et taknemmeligt sejl at skøde og trimme. Det grove hales over skødespillet og sejlets facon reguleres med barberhalet. Hvis barberhalet er sat for hårdt, vil bagvinden fra gennakeren få storsejlet til at bakke, og hvis barberhalet er for slækt vil gennakeren blive urolig i agterliget i toppen.
Holder man for højt vil gennakerens forlig i den øverste del begynde at folde, ligesom en spiler, og hvis man sejler for lavt med den, vil den falde sammen i storsejlets vindskygge.
Krænger båden for meget, kan man slække i barberhalet og derved åbne sejlet i agterliget for at mindske krængningen.

Den lette og den svære bomning
I forhold til en spilerbomning, er bomningen med en gennaker det rene svir. Enkelt og simpelt ligesom sejlet selv. Men der er nogle regler, der helst skal følges. Lige inden bomningen er det en god idé at stramme forliget op, så gennakeren ikke flyver for langt væk fra båden i bomningsøjeblikket eller tørner rundt om forstaget. Så snart bomningen er fuldført, og gennakeren halet hjem, kan forliget slækkes igen.
I modsætning til spilerbomninger, hvor man jo tilstræber at ændre så lidt kurs som muligt, så spileren står roligt, mens spilerstagen flyttes over, så kan en gennaker bedst lide, at man tager fat i roret og skærer lidt mere brat op efter selve bomningen, så gennakeren hurtigt bliver fyldt.
Du falder langsomt af til helt plat og slækker det læ skøde helt ud. Og ’slækker’ betyder at man lader skødet løbe frit og nærmest hjælper det ud, så gennakeren hurtigt kommer til at stå som et flag foran båden. Så bommes storsejlet over, og det nye læ gennakerskøde hales hurtigt hjem, mens rorsmanden skærer lidt op.
Hvis man kun er to om bord, kan storsejlet eventuelt hales helt ind og stå midtskibs, mens bomningen foregår. Så får man lidt mere luft i gennakeren, så den flyver frem, og når gennakeren står, og man er kommet godt over på den nye halse, kan storsejlet slækkes.
På alle vores gennakere sidder der en skødeholder, som nærmest er en lille strut, på forliget helt nede ved halsbarmen. Den skal gribe og holde det luv/slække skøde, så det ikke ryger ned under båden. Hvis du ser, at det luv skøde ikke ligger i skødeholderen efter bomningen, skal der lige en på fordækket og lægge den op igen, så den ikke ryger ned om kølen. Skødeholderen er nødvendig, idet langt de fleste lader gennakerens luvskøde gå foran gennakerens forlig.
Men hvis der er afstand nok mellem det punkt, hvor gennakerens halsbarm er sat fast og bådens forstag, kan det godt lade sig gøre at hale skødet mellem forstag og gennakerens forlig. Der er især kapsejladsbåde med bovspryd, der bommer med gennaker ved at lade den passerer mellem forstag og sit eget forlig. Fordelen skulle være, at gennakeren kommer hurtigere over i den anden side, samtidig med at der aldrig er problemer med det løse skøde. Men jeg synes ikke, det er et problem at lade gennakeren blafre hele vejen rundt med skøderne foran sig.

Let at bjærge
Sidste år afholdt North Sails et lille gennaker-seminar for sejlerpiger i Lynæs. Det blæste en frisk vind, og efterhånden som dagen gik, var det en fornøjelse at se, hvor afslappet et forhold kvinderne fik til de store sejl. Det var især, hvor let det er at bjærge en gennaker med Snuffer, der beroligede dem. Ikke noget med at manden skulle op og kæmpe med det store blafrende vilddyr på fordækket, mens konen styrede i cockpittet med grædende børn omkring sig. Næ, de sprang selv op på dækket og trak strømpen ned over sejlet, mens manden slækkede langsomt af i skødet. Ingen panik.

Vælg den rigtige gennaker
Vi syer meget forskellige gennakere. Dybe og flade, bredde og smalle, store og små. Jo dybere den er, jo bredere top (skuldre) kan man have og jo bedre kan den flyve op på læns. Omvendt jo fladere, jo smallere top og jo mere kan man skære med den. Hvad skal man så vælge?
De fleste sejler vil have mest glæde af en relativt dyb allround gennaker, der er beregnet til at sejle halvvind og agten for tværs i let luft, og kun agten for tværs i mere luft. Mange har også en genua i forvejen, der er helt fin på foran for tværs. Men hvis man har en god spiler, som man er glad for at bruge, så skal man måske tænke på at købe en lidt fladere gennaker, Easy-Midi, der er mere effektiv end en skæringsspiler. Skal gennakeren derimod erstatte spileren, bør man nok prioritere den lidt hulere gennaker, Easy-Maxi, der også kan bruges på læns, når det ikke er helt plat,” slutter Tom Carlsen.

Alle får en dvd
Når man køber en Easy gennaker hos North Sails, følger automatisk en instruktions-dvd med, hvor brugen af gennakeren og de forskellige typer er beskrevet meget nøje.

2009-06-28 02:03:19 af lasgcts

9gIS9t ixejxpinotdc, [url=http://zrpyenjnnftz.com/]zrpyenjnnftz[/url], [link=http://nosuhigakrnj.com/]nosuhigakrnj[/link], http://qbqvhraougoh.com/