fbpx

Når båden skal på land

Vaske salt ud af sejl?
Den nederste del af sejlene er fyldt med indtørret salt fra bølgesprøjt. Det er svært at skylle ud.
Det siges at saltkrystaller inde i sejldugen gnaver på fibrene, når sejlet blafrer, men er det nu så slemt om vinteren, når sejlet ligger stille? Du kan jo håbe på regnvejr til forårets første sejladser.

Vil du vaske sejlene, så gør sådan:
• Tag de sidste ture i stille, øsende dagregn, som du ellers ikke gider sejle i. Så har du ganske vist drivvåde sejl, der skal tørre, før de kan pakkes sammen.

• Med havnens vandslange kan du i stille vejr spule nederste del af de hejste sejl. Der skal meget vand til. Bagefter kan du lade sejlene være hejst, så vandet løber af, og sejlene tørrer.

• Våde sejl tørres bedst ved at hejse dem på båden i havnen i stille eller let vind. Med halv vind eller vind i stævnen kan et forsejl hales bak, så det står roligt uden at trække. Storsejl skødes, så det trækker mindst muligt. Gå ikke fra båden imens, der kan komme pludselige vindstød. Sejl må aldrig blafre i vinden, for det slider på sejldugen.

• Nogle firmaer tilbyder at vaske sejl. Spørg hvordan de gør, for nye, store sejl bør ikke krølles brutalt sammen i et stort kar eller i en kæmpevaskemaskine. Hvis vasken foregår ved at sejlet bredes fladt ud og spules og skrubbes, så værsgo’.

Undervandsskrog
Undervandsskroget bør trykspules eller skrubbes snarest muligt efter at båden er kommet på land. Så er bundmaling og begroning stadig blød og gennemvåd, og bunden skrubbes lettest ren. Bare dagen efter er det hele tørret ind, og så koster det mere vand at rense skroget.
De fleste bruger trykspuler, men det skal gøres metodisk, så hver kvadratcentimeter renses. Når undervandsskroget senere tørrer, må der ikke ses rensede siksak spor mellem urørte felter. Hele skroget skal være jævnt renset, ellers får du større slibearbejde til foråret. Ved trykspuling ”skydes” ikke vinkelret mod skroget, men skråt ind. Så spules snavs og begroning bedst væk, og det sprøjter mindre til alle sider.
Hårdt og svedigt arbejde med en stiv kost eller en børste nu i efteråret kan spare næsten alt slibearbejde til foråret. Gør det straks, mens bunden er våd, eller skyl den med vandslange senest en til to dage efter. Skrub grundigt, hvorved alt snavs og en stor del af bundmalingen fjernes. På den måde vokser malingens tykkelse praktisk taget ikke, og du kommer ”aldrig” ud for at bundmalingen bliver så tyk, at den skaller og revner og må fjernes med omfattende slibning eller kemi.
De nyeste bundmalinger lader til at være meget nemme at skrubbe af, så du hvert år når ind til den originale bundmaling. Altså vokser tykkelsen ikke.

Presenning under
Skal al bundmaling fjernes, kræver miljøreglerne at du lægger en presenning omkring og under båden og opsamler alt slibestøv og afskallet maling m.v. Det skal afleveres som miljøfarligt affald.
Er det ”kun” spulevand med rester af bundmaling, er det endnu ikke et krav at opsamle det i en presenning.

Motor og batterier
Motor skal køres varm med ferskvand som køling. Gør det snarest inden der pludselig er hård nattefrost.
Hold en vandslange til vandfilteret, klem slangen sammen, så vandmængden passer til motorens forbrug. Det er ofte forbavsende højt.
Når motor er varm efter 5-10 lange minutter, lukker du for vandet, hælder en liter frostvæske i vandfilteret og stopper motor, når udstødningen sender blå frostvæske ud. Frostvæske er giftig og bør opsamles.
Motor med S-drev kan gennemskylles på samme måde som en påhængsmotor, der får spændt ”øretelefoner” med vandslange på siden af motorbenets kølevandsindtag.
Mens motor er varm, bør motorolien pumpes op og ny olie hældes på. Ny olie virker konserverende, mens den gamle olie kan indeholde stoffer, der tærer motoren.
Nogle bruger at fylde dieseltanken helt op, for så kommer der ikke kondensfugt på tankens inderside. Andre lader tanken stå med den rest diesel, der nu er tilbage. Så er det bedst at fortynde tankens gamle indhold med frisk diesel til foråret.
Benzintanke skal være tomme på bådpladsen af hensyn til brandfaren.
Mens du er i gang med frostvæsken, så luk alle søventiler og hæld en slat ned i slanger m.v. Åbn derpå ventilerne igen og lad frostvæsken løbe ud. Så står der en rest frostvæske i eventuelle lommer i slangerne.
Vandtanke må du ikke komme frostvæske i, da den er giftig. Men du kan hælde snaps i som frostvæske i pumpe og slanger.

Batterier skal lades
Batterier har bedst af kølig opbevaring, når de ikke bruges, så de kan fint overvintre i båden. Ofte er de så store og tunge, at det også er besværligt at tage dem ud. Batterier skal lades hver eller hver anden vintermåned. Et nyopladet batteri tåler 20-30 graders frost. Et afladet og glemt batteri kan frostsprænge ved 4-5 graders frost.
Det er gammel overtro, at batteriet skal bruges lidt ved at tænde lys en gang imellem. Batterier skal helst aldrig bruges, og de skal oplades snarest efter et forbrug. Så kan de holde 10-14 år mod normalt kun 4-8 år.
Hold batteriet rent for snavs, så der ikke i fugtigt vejr opstår krybestrøm mellem polerne, det giver en ”langsom kortslutning”.

Pas på!

• En 3,5 tons sejlbåd blev firet ned i vinterstativet, hvor de fire støtter skulle justeres af bådejerne. Båden var landet, men klodserne, som båden stod på, gav sig en lille smule, så båden sank en centimeter. ”Min finger!” sagde konen forskrækket.
Hun havde haft et par fingre oven på en af støttepladerne, og da båden sank, blev ringfingeren klemt af.
Hold aldrig fingre mellem støtterne og bådens bund, når båden fires ned. Hold støtten på plads fra dens underside.

• En fem tons sejlbåd viste sig at stå lidt på næsen, da kranen var kørt bort. Bådejeren satte under stævnen en flaskedonkraft til fem tons, som let kunne løfte vægten af en halv båd, stillede en 10 x 10 cm stolpe lodret oven på donkraften og begyndte at løfte.
Det gik fint, og han blev overmodig. Da båden var løftet 6-8 cm væltede stolpen, og båden faldt skråt ned mod sine bukke. Det store tryk på ca. 2,5 tons fra båden kan umuligt holdes perfekt i forlængelsen mellem stolpe og donkraft. Bådejeren fik en hånd i klemme og havde nær mistet en tommelfinger. Lad en kran løfte båden.

2009-06-28 17:42:37 af iacwucz

hjSyBr hmkeegxrbadu, [url=http://keufelbkhqqw.com/]keufelbkhqqw[/url], [link=http://ekxlnvttkrsd.com/]ekxlnvttkrsd[/link], http://jnbtoekhfnrw.com/