fbpx

Spørgeskema

Dette spørgeskema er udarbejdet i forbindelse med hovedopgave i afsætningsøkonomi ved Handelshøjskolen i København - en analyse af det danske marked for turbåde opdelt på sejlbåde og motorbåde. Formålet med spørgeskemaundersøgels en er at få viden om bådejere. Herunder særligt hvilke overvejelser og valgkriterier, der er kendetegnende for private personer ved køb af båd. Undersøgelsen tager max. 5. min at besvare. Resultaterne fra undersøgelsen vil ikke blive offentliggjort, men der trækkes lod om 2x2 flasker rødvin blandt de indkomne svar. På forhånd tak for din hjælp.


Start spørgeskema<a href="http://<a href="http://www.defgo.net/survey.asp?id=398360&c=AAL6BL&l=da&o=1" target="defgosurveypopup" onclick="window.open(this.href,this.target,'toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=on,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no,width=680,h