fbpx

Bundmaling og vand opsamles

Når bådens undervandsskrog spules, skal vandet opsamles, for det indeholder rester af bundmalingen, der ellers vil løbe i havnepladsens kloakriste og ud i havnebassinet igen. Havnen har antagelig en ordning til opsamlingen, men det gælder også de små havne og de enlige både, der står i private haver.
Kun når båden hænger i kran-stropperne kan der lægges pre-senning under den. Det er ikke effektivt og helt vandtæt at lægge presenning under båden, når den allerede står på sine klodser.
Du kan bruge en stump gammel presenning, bare den er tæt. Den lægges under eller over klodserne, og under kølen. Presenningen behøver ikke at være helt så lang som båden, for spulevandet løber ned langs undervandsskroget til kølen, hvor det ender på presenningen. Buk presenningens kanter op og læg evt. en lægte under kanterne, så vandet ikke løber væk. Efter et par dage er vandet fordampet, og en grød af malingsstøv er tilbage. Skær og klip forsigtigt presenningen løs, uden at malingsresterne falder af. Presenning med maling afleveres som farligt miljøaffald på havnen eller lossepladsen.


En glasfiberbåd bør undersøges på land, for at man kan se efter revner ved køl, ror m.v.

            <br><br>