fbpx

Rens bunden for begroning

Trods bundmaling får alle både begroning med slim, alger og ”græs”. Det fjernes lettest, mens det endnu er vådt lige efter at båden er kommet på land. Hvis bunden når at tørre, så spul den med vand, før afrensningen begynder.
Læg en stump gammel plastpresenning under kølen, hvor den bundfarve, der spules løs, samler sig. En kort finnekøl kan nøjes med en meget lille stump presenning, fordi al vand løber ned fra skroget via kølen. Plastpresenningen kan lægges under de klodser, kølen står på. Nogle dage efter spulingen ligger de indtørrede partikler af kobbermalingen tilbage på presen-ningen. Den fjernes med farve-resterne ved at skære den fri af klodserne, og så er der nydeligt rent under båden. Din samvittighed er også ren, for du har ikke udvasket støv af giftig bundmaling.
Rurer kan ikke børstes eller spules af. De må senere skrabes af med spartel, evt. først til foråret.
Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?