fbpx

Foretag dine egne vinterreparationer

”Vugge” til gummibåd
Stuveplads til gummibåden er svær at finde. Men der var faktisk ledig plads agter i vort motorrum, hvor den sammenpakkede gummibåd kunne lig-ge på en hylde over udstødningsslangen og skrueakselen. Gummibåden kunne komme ind på hylden gennem en kistebænk i cockpittet.


Krumme revler er stærke og lette ”T-jern” af 12 mm krydsfinér med en bøjet 4 mm krydsfinérstrimmel øverst. Revlerne kan også laves massive af 21 mm teak, fyr, eg mv.

Hylden blev lavet af to krumme tværskibs revler med fire langskibs lister, der gjorde det let at skubbe gummibåden ind på hylden.
Langskibs listerne var 3 mm glasfiber-sejlpinde, som er stær-ke, bøjelige og lette. Pindene var overskud fra et gammelt sejl, men glasfiberlister kan også købes i metermål i båd-butikker. Trælister kan også bruges, men de skal være 14-18 mm tykke for ikke at knække. Ask og mahogni er seje og bedst egnede, men næsten alle træsorter kan bruges.
Langskibs listerne er skruet i de to tværskibs revler. Revlerne har krum overside svarende til den sammenrullede gummibåd, så den ikke triller fra side til side under sejlads.
Tværskibs revlerne er lavet så lette som muligt som et ”T-jern” af lodret 12 mm krydsfinér med en bøjet vandret liste af 4 mm krydsfinérstrimmel limet på øverst. Revlerne kan laves enklere af massivt træ, f.eks. 21 mm mahogni, teak eller fyr. 21 mm er høvlet standardtykkelse.
Revlerne er tilpasset glasfiber-skroget, lakeret grundigt og limet fast med almindelig polyurethan fugemasse (”fugelim”). Der er ingen skruer i skroget og ikke noget arbejde med glasfiber og polyester.


Bøjet agterpulpit
Agterpulpitten havde fået et let knæk efter en påsejling. Det kan du ikke selv reparere, men dit arbejde består i at spænde en stabiliserende skabelon på og aflevere det hele til en smed. Han kan svejse pulpitten i løbet af vinteren.

 
Ved kollision med en indhentende båds forpulpit fik agterpulpitten en grim bøjning, der skulle repareres.

I dette tilfælde var det en frisk kapsejlads. Vi rundede et mærke og drejede skarpt op til bidevind og kom fint til luv af en klynge både få meter foran. Båden et par meter bag os prøvede det samme, men der var ikke plads nok. Dens stævn med forpulpit tårnede sig ind over vores agterpulpit og gik ned i en bølgedal med en bragende lyd af bøjet stål.
Heldigvis var fartforskellen lille og skaderne små: Vores agter-pulpit bøjede lidt, og den indhentende båds forpulpit blev trykket agterud, så søgelænderet hang i guirlander.
Du kan ikke selv banke bøjede rør ud, for de fladklemte steder med skarpe, grimme knæk og kanter forsvinder aldrig. Det rig-tige er at en smed skærer det bøjede stykke ud og svejser nyt ind. Pulpitten må afmonteres og afleveres på hans værksted.

Dit gør-det-selv arbejde
Før du afmonterer pulpitten bør du lave en skabelon, der låser pulpittens ben, så de efter reparationen passer i deres beslag igen. Når smeden skærer et stykke rør ud, bliver pulpitten nemlig meget ustabil, og måske bliver den skæv, når det nye stykke svejses ind.
Skabelonen laves af forhåndenværende krydsfinér, træklodser og brædder, der skrues, sømmes og limes sammen på båden om pulpittens tre eller fire ben. Så først kan pulpitten afmonteres.
De lette rustfri stålrør har godstykkelse under 1 mm, og det kræver en dygtig smed, dasvejseflammen risikerer at brænde et stort stykke væk i det tynde stål.
Når det nye rør er svejst på plads, kan smeden slibe og polere, så reparationen er usynlig. I al fald er det kun dig selv og smeden, der kan ane hvor reparationen er. Til orientering kostede reparationen 700 kr.


 

Gør bådnavnet lovligt
Før du sætter det udvalgte navn på båden bør du være opmærksom på, at der er regler for bogstavernes størrelse,type og farve:
• Der skal være tydeligt navn og hjemmehavn på alle både.
• Højden skal være mindst 8 cm og bredden af streger i bogstaverne skal være mindst 1,2 cm.
• Bogstaver skal være latinske, det vil sige almindelige bogstaver som myndigheder kan skrive på skrivemaskine. Gotiske bogstaver, kinesiske tegn, hieroglyffer, rebus og lignende må ikke bruges.
• Farven skal være i kontrast til skrogfarven.

Dog er der ingen i Danmark ud over en sjældent nidkær havnefoged til at kontrollere lystbådes navne. Derfor ses mange fantasifulde skrifter i bådnavne, og derfor risikerer vi en skønne dag et grimt registreringsnummer i en bestemt størrelse.


 

Trekantet tip:


Det lille trekantede stykke blanklakeret mahogni i skydekappens hjørne for-hindrer at spileren hænger fast i lugens skarpe kanter, når den sættes fra kahytten. Trekanten er limet på med fugemasse.

Elektrikerrør til alt i båden
Almindelige elektrikerrør af plast kan bruges til mange ting i båden. Rørene er 16 mm i diameter, de er lette og stærke og af uforgængeligt materiale, der tåler vand. De kan (modsat en firkantet træliste) bøjes i alle vilkårlige retninger, og det gør dem meget anvendelige. Her er nogle ideer:
Revler under køjer og hylder
Elektrikerrør bøjes let til at følge en krum skibsside, og de kan sættes fast med glasfiber på skrogsiden. Som revle under en køjebund har elektrikerrørene naturligvis den ekstra fordel, at der også kan føres kabler igennem. Elektrikerrørene justeres på plads langs skrogsiden og fastholdes midlertidigt med tape og stager i spænd mod modsat side. Små glasfiberlapper sættes på med 20-40 cm afstand. Når polyesteren er stivnet efter et par timer kan tape og stager fjernes, og der lægges glasfiber på i hele rørets længde. Undgå at der bliver en hulning mellem skibsside og rørets overside, hvor der kan stå lidt vand. Skulle der komme en hulning, så fyld den op med ren polyester.
En køjebund af krydsfinér kan ligge direkte på det fastglassede elektrikerrør. En let såkaldt rørkøje af net eller sejldug kan surres til borede huller gennem elektrikerrør og rørets fastgørel-se af glasfiber.
Hvis elektrikerrøret stopper 5 cm fra skottet i hver ende af køjen er det let at få et kabel ind gennem røret. Du kan også lave hul i rørets underside og føre elkabel den vej.


 


”Tremmebund” undgår kondens
En række elektrikerrør kan limes direkte på bådbunden som garnering eller tremmer, der løfter grej, sejl mv. lidt fri af eventuel kondensfugt på den kolde skibsbund. Rørene kan let limes fast med polyurethan fugemasse (fugelim).
Rør, der ikke kræves styrke af, men ”kun” skal føre kabler frem kan også limes fast med fugemasse.
Før rørene limes skal de bøjes permanent som skibssidens krumning. Det gøres let med elektrikerens spiralfjeder, som du nok kan låne. Hvis rørene bukkes uden spiralfjeder vil de enten rette sig ud igen eller blive klemt flade med et knæk i bøjningen.
Affedt glasfiberskroget med acetone før der påføres fugemasse. Fugemassen hærder på et døgns tid.

Elrør som forstærkning
Hvis glasfiberfladen bøjer ned, når du træder på den i cockpittet, på tofter eller på et lille dæk, kan fladen forstærkes med elektrikerrør på undersiden. Røret eller evt. flere rør sættes grundigt fast med 5-8 lag glasfibermåtte, så det virker som små, stærke bjælker på undersiden. Plastrørets funktion er kun at skabe en tyk, let bjælke med luft indvendig, det er glasfiberens tykkelse, der giver styrken. Samme styrke kunne opnås med massiv glasfiber i stedet for røret, men det koster mere arbejde og glasfiber.
Glasfiberens underside skal renses og slibes før glasfibermåtterne lægges på, og de skal hæfte godt fast ved at gå 5-10 cm ud til hver side af rørene.

Elrør under batteri
Bådens batteri står oftest på en krum skibsbund eller -side. Hvis skibsbunden kun er lidt skrå kan batteriet klodses op langskibs med 5 cm lange stykker plastrør. Lim dem fast med fugemasse, mens batteriet står på rørene. Når fugemassen er hærdet, forstærker du rørene med 2-3 lag glasfibermåtte. Læg også 3-4 lag glasfibermåtte nogle centimeter op ad batteriets side. Læg plastfolie imellem, så glasfiberen ikke hæfter på selve batteriet. Så står batteriet skridsikkert. Det skal også spændes fast for at tåle bådens rulninger.


Gennemløb for bundvand
Nede under skot og andre tværskibs spærringer som bl.a. motorfundament kan et langskibs elektrikerrør indlægges, så bundvand kan løbe forbi og hen til lænsepumpens slange. Det gælder naturligvis ikke hvis et skot skal være vandtæt.
Som talerør
Mest for sjov: Du kan føre et elektrikerrør mellem cockpit og forkahyt. Så er det muligt at tale sammen gennem røret, og du kan fløjte gennem røret, når du vil have hurtig opmærksomhed eller assistance i cockpittet. Standardlængden er 4 m for elektrikerrør, men de kan forlænges med en samlemuffe til 6-8 m, og der kan stadig tales tydeligt gennem røret. En plasttragt kan limes i rørets munding, så det er lettere at tale og lytte. Noget for børnene?