Bagsiden: Dansk sejlsport trænger til et ’Arabisk forår’


Det ”Arabiske forår” er karakteriseret ved at det blussede op nedefra, hvor masserne gjorde en lille indsats hver især. De samlede sig og fik indsatsen til at vokse med de resultater vi kender i dag. Det er ikke Bagsidens opgave at komme med en vurdering om oprøret også nu skal ende i lykke og demokrati? Personligt er jeg nok ikke den største optimist, men det er en helt anden historie. Men selve processen, hvor det enkelte individ i Egypten, Libanon og Syrien sagde: Nu er "nok bare nok" og selv gik på gaden, trods risikoen for liv og lemmer, mod diktatorer og generationers undertrykkere og det mismod de skabte. Det mod og ønske om forbedringer, må også kunne inspirerer os tilbageværende, der stadig – på trods - er aktive i dansk sejlsport?

Det vil være for brutalt, hvis jeg påstår at mange klasseorganisationer er topstyret af danske svar på Muammar Gadaffi, Hosni Mubarak og Bashar al-Assad. Men det er jo meget tæt på sandheden, når jeg siger at hovedparten af de menige "borgere" i den enkelte bådklasse ikke har ydet noget som helst til fællesskabet, og heller ikke har bidraget med noget som helst aktivt i rigtig lang tid – hvis nogensinde?

Den tidligere så højt profilerede Morten Lorenzen, nu kommentatorkollega på et mindre site, kommenterer i en tidligere Bagside - ”Til tider overdreven fokusering på en meget lille skare sejlere i Knarr-klassen.” Et af de mest prominente og respekterede medlemmer af Knarr-klassens centralkomite skriver i en mail: ”Kan du ikke skrive om noget andet end Knarr?”

Selvfølgelig glæder jeg da gerne både Morten Lorenzen og alle andre, som er trætte af at høre om Knarr-klassens genvordigheder. Det er i denne sammenhæng også ligegyldigt – for konklusionerne er de samme i alle klassebådsorganisationer og i mange sejlklubber. Udviklingen er enten gået i stå eller kører meget trægt. Vi kan kun skyde på os selv, for ingen medlemmer gør noget og alle venter kun på at andre tager et initiativ. Efteråret og vinteren er også tiden hvor der afvikles mange generalforsamlinger i diverse klassebådsorganisationer og sejlklubber.

Drejebogen er den samme alle steder: Uformelt er der bred enighed om, at udviklingen går skævt. Det er igen i år resultatet af, at 9 ud af 10 medlemmer i forsamlingen ikke har rørt en finger for fællesskabet i årevis. Lige så hurtigt kan der skabes enighed, om at skyde på de enkelte personer, som har gjort en aktiv forskel – men bare ikke som de passive sejlere – nu forventer det.

Udfordringen er, at rigtig mange i de forskellige klasseorganisationer er skræmte til døde over forandring. Ofte er det en følelsesladet forestilling om fortidens symboler. Man skal være mere end tonedøv for ikke at forstå at gruppen af lidt ældre sejlere – i mange klasseorganisationer betyder det en dåbsattest langt over sidste salgsdato – absolut ikke bryder sig om ”alt det nye”. Åbenlyst kæmper de med alt de har i sig for at undgå at nogen ”piller” ved den kultur, som de selv mener, har været med til at holde sammen på klassen i 30-40 år. Udfordringen for nutiden er, at denne kulturarv har været samlingspunkt for en ”klike” af arkitekter, kongelige og andre prominente samfundsspidser. Dengang nogen af de meget få aktive gjorde op med symbolerne i strategiarbejdet, var det præcist for at skyde kliken i atomer.

Når jeg skriver ”langt over sidste salgsdato”, er det jo fordi kliken er langt forbi den alder, hvor de fleste overhovedet gør en forskel på kapsejladsbanerne. Endsige er parate til at tage et fremadvendt initiativ til gavn for fællesskabet. Udfordringen er, at de med deres blokeringer nu står i vejen for processen. Der, hvor målet er en stadig tilpasset forandringsproces, som afspejler nutid og fremtid. For dansk sejlsport er det et essentielt problem. Kliken har efterhånden mange frafaldne yngre sejlere på samvittigheden, deres kendelige optræden kan aflæses direkte i det faldende deltagerantal til de enkelte arrangementer. Hvis du stadig er aktiv klassebådssejler, kan du nemt selv sætte navn på den ”klassebåds-klike”. Mange er nok lidt småfornærmede, da de mener jeg skyder lige præcis på dem.

Det er jo katastrofalt at overvære fra sidelinjen. Bestyrelsen i mange klasseorganisationer og sejlklubber gør et kæmpe arbejde med at stramme klasseregler, tegninger, kapsejladsformater og hjemmesider op så det i dag er markant bedre og mere strømlignet end tidligere. De har grebet fat i de lavt hængende frugter – alt sammen inden for de ”tekniske discipliner”. Men hvad angår kulturen har de fejlet totalt.

Og er det så bestyrelsens skyld? Ja, til dels for de har ikke magtet at skabe en synlig kultur, der kan bære de næste generationer. Men de står ikke alene med skylden, vi har alle en aktie i at klasseorganisationen ikke har fået en synlig kultur, der gennemsyder alle aktive fra ung til gammel.

Det er den vedtagne strategi der fejler. Fejlet, fordi strategien aldrig er blevet forankret nedefra. Forfejlet fordi mange af ”de gamle” igen og igen hæfter sig ved de historiske symboler, der forsvandt i fornyelsens tegn.

Fejlen er, at det store strategiarbejde aldrig voksede op nedefra. De mange ”soldater” er aldrig blevet afkrævet et løfte om en konkret arbejdsopgave, de ville løfte i klasseorganisationen. Alt for mange har i alt for mange år – og fortsat gør ganske tungt – siddet på deres flade røv og nydt frugterne fra de få tossegode, der knoklende for fællesskabet – uden at de selv bød ind med noget som helst.

Det er jo grusomt for klasseorganisationerne er jo fælles om en klassebåd, der ofte holder i alle aldre. Hvad enten du sejler race, eller tur eller kombinerer begge dele. Det er en unik situation sejlsporten har i forhold til så mange andre fritidsinteresser. Det er denne unikness som fællesskabet er ved at tabe over for nye generationer af interesserede sejler. Ingen ønsker at fornægte det historiske grundlag, men udviklingen kræver at de gamle nisser forener sig med alt det nye – for om de kan lide udviklingen eller ej, så er det den vej verden går. Enten er du med, eller også dør klasseorganisation som aktiv i dansk sejlsport.

Skal processen lykkedes, kræver det at alle aktive yder en personlig indsats. Hver eneste skal i fuld offentlighed fortælle fællesskabet, hvad de som individer vil byde ind med i den kommende sæson? Intet er for småt, for så kan man blot forpligte sig til flere opgaver. Bestyrelsens vigtigste opgaver i fremtiden skal alene være at koordinerer de mange initiativer, og fortælle de forhåbentlig få, at hvis de ikke yder – så skal de finde et andet forum at deltage i.

Og der er masser at tage fat på allerede nu hvor vi går en vintersæson i møde – der er rigeligt af kedelige lørdage til at udfolde de sociale aktiviteter på land. Så det er bare om at komme i gang! Unge som ældre.

Jeg er personlig skeptisk på langtidseffekten i det ”Arabiske forår”, ligesom jeg også er bange for, at når ”nikkesygen” igen har lagt sig i dansk sejlsport – så svigter initiativerne! Får jeg igen ret, så har jeg snart en billig godt brugt klassebåd til salg. Det vil til gengæld få mange af de gamle nisser til at juble, for så er freden genoprettet. Det er efterår i dansk sejlsport.

2011-11-04 12:36:52 af Allan S

Hvor har Nicolai dog ret, det er jo sandheden at hovedparten af alle sejlere ikke yder en skid for at styrke vores fælles sport. Kanon skrevet og en smuk sammenligning med det arabiske forår, Topkarakter herfra
2011-11-04 13:33:44 af Mikkel

Bagsiden kan hyle og skrige, danske sejlere er generelt pisse sløve. Derfor sker der aldrig noget i dansk sejlsport
2011-11-04 14:07:44 af Lars Schrøder

Hej Nikolai

Nu har du i årevis klynket om hvor elendigt det hele er og du har sikkert ret. Men det er sgu osse for nemt, for du anviser ikke hvad der skal gøres anderledes – jo flere ildsjæle, men det er altså ikke en holdbar og den eneste forretningsmodel..

Hvor er artiklerne fra jeres side om de klubber der fungere, så andre kan lære af det?

Contenderne og OKerne har gjort det fremragende de seneste år, Melges 24erne er ved at blive store, H-bådene er stabilt store, 505 gør det godt og mange andre klasseorganisationer er også gode. På klubsiden er der helt sikkert også en masse godt at skrive, så det er bare med at komme i gang.

God sejlerweekend til alle - vejrudsigten er god, så få det nu udnyttet.

Lars


2011-11-04 14:25:30 af Jens Christian

Jamen, hvorfor ikke hører man aldrig noget om de klasser og klubber der kører godt? Jeg spørgser så, kører de godt fordi enkeltpersoner yder en ekstrem stor indsats? Eller yder alle en indsats for fællesskabet?

Jeg må desværre give Lassen ret, oftest er det en lille arbejdsgruppe der slider for at tingene skal lykkes i klassen eller klubben. Resten kører bare frihjul. Jeg ved at Lassen selv kender til forholdene, efter han i mange år har været forløber og initiativ tager i Knarr klassen. Efter Lassen kastede håndklædet er det gået jævnt ned af bakke hos disse Knarr sejlere.
2011-11-04 15:10:25 af Tom Bøjland

Æhh - Jens Christian - hvad er det du ikke hører om?

Prøv eksempelvis på dette site at søge \"contender\" \"OK\" eller \"505\" og se hvad der kommer ud af det!

I alle klasser forsøger vi at få nye sejlere til - vores største udfordring er at de \"potentielle kunder\" bare er meget få - årsagerne kan være mange, men en af dem er efter vores mening at samfundet generelt har ændret sig væsentligt de sidste 20-30 år og det samme har sejlsporten.

Det primære problem er at idag køber unge mennesker ikke selv både mere - ihvertfald ikke i forhold til hvordan de gjorde det for 30 år siden. En af årsagerne er at idag begynder unge først meget senere i livet at have en indkomst - som oftest først efter studierne i midten eller slut tyverne og her står den på familie opbyggelse osv. hvilket betyder at man er væsentligt ældre før midlerne til eventuel sejlsport er til rådighed.

I de \"gamle\" dage ar vi mange der kom i lære allerede som 16 årige hvilket betød vi havde økonomien til at købe både (samt tiden til at bruge dem!) tidligt i vores liv. Vi var vant til at opgradere og qua at vi solgte det gamle \"skiv\" havde vi en grundkapital til den næste.

Idag sejler man som barn/junior i enten klub eller forældre betalt båd (tror det er de færreste børn der sparer sammen til deres optimistjolle ved at løbe med aviser) - altså er der ikke, når man er ung nogen præcedens for at skulle finansiere og købe sit eget idrætsredskab (båd).

Nicolais artikel må bero på hans erfaringer i hans Knarr klub - kan ikke genkende billedet fra nogen af de specialklubber jeg har haft fornøjelsen af at være medlem af igennem årene.

Og så kan jeg da lige annoncere et \"Breaking News\" vi har i 505 klubben lige købt vores første klubbåd.

Den skal udlånes til unge sejlere i et år af gangen med det formål at de kommer igang og så får sparet lidt penge sammen så de kan købe deres egen jolle.

Se det var da endnu et nyt positivt tiltag :o)

Go weekend

Tom B.
SKS

PS. Vintertræning starter søndag i VSK - OK, FInn. 505 og alt muligt andet der kan flyde!
Try it before you die, because you will stay dead for a very long time!
2011-11-04 17:27:46 af Steen Hansen

Jamen Tom du er jo selv ildsjælden, der gør 505 klassen til en succes. Den dag hvor du bremser lidt op, så er jeg bange for klassen går i stå.

Sådan er det i de fleste klasser og klubber, det er en lille standhaftig elite der trække togen. Flertallet kører alene på frihjul
2011-11-04 18:33:05 af Tom Bøjland

Hej Steen

Der tager du lidt fejl - men vi har fordelt opgaverne i klassen - Jeg har tiltusket mig rollen med at kæfte op i tide og utide :o).

Men jeg forstår godt hvad du mener - specialklubberne skal naturligvis sikre sig en kontinuitet så de \"nye\" bliver involveret i aktiviteterne og deres initiativ og ideer bliver brugt til alles fornøjelse.

Men tilbagetil mit andet skriv - sejlsporten er basalt set et godt produkt - hvis kunderne var i butikken - spørgsmålet er hvorledes vi får skabt kunderne - hvordan skaber vi den nemmest mulige indgang til kapsejlads for dem der endelig har fået tid & penge til sejlsport.

Jeg mener at det er basalt at folk skal eje deres egne både.

Samtidig skal vi også fokusere på det \"ikke\" elitære - hvis vi skal have voksne mennesker ind i sejlsporten igen skal vi ikke forvente at de køber en racerkølkvase til 1 million - årsagen til at nogle af voksenjollerne har succes er at vi fokuserer på at det skal være sjovt - på alle niveauer - i vores klasse er spændet fra Boisen Møller brd. til sejlere hvor det er en succes oplevelse at komme i mål inden de bliver indhentet med en omgang af de føromtalte brødre.

Det vigtigste er at vi alle ved \"at det blot er en leg på vandet for voksne\" og alle uanset hvor de er på banen har følt at de har haft en god dag - så bliver folk ved - også med arbejdet i specialklubben. enten som dem der kæfter op, dem der arrangerer den næste fest, planlægger kapsejladskalenderen for næste år. Rykker DS for transport støtten, repræsenterer klassen internationalt - eller urias posten som kasserer.

Tom B
2011-11-05 08:56:26 af Mikkel

Tom skal have en medalje, og den kan ikke blive stor nok.

Desværre er han nok en ener i dansk sejlsport. Og kom han udenfor det beskyttetde værksted i 505 klassen knækkede han nok også halsen på den kedelige udvikling i dansk sejlsport. Kunderne er jo i butikken, der er mange der gerne vil sejle, men det kniber med aktive, der gider gøre noget for fællesskabet.

Kan redaktøren ikke lukke Tom og Lassen inden i et aflåst rum, med mad og drikke og besked på de ikke blev lukket ud før de sammen havde fundet en løsning på sløvsindet i dansk sejlsport?
2011-11-06 11:03:47 af Jon Møgelhøj

Hej Nicolai

Med chance for at blive skudt ned af alle dine anonyme tilhængere her på siden vil jeg kommentere lidt på din klumme.

Hvad er det egentlig for et oprør, du efterlyser? Hvilke klasser har du været rundt og snakke med i researchen denne gang?
Som kapsejladschef, national baneleder og aktiv sejler møder jeg mange ildsjæle i mange forskellige klasser. Derfor forstår jeg ikke hvad der egentlig er du efterlyser. For mange klasser arbejder for deres sejlere. Og om det er et par få ildsjæle eller en stor flok der løfter i den enkelte klasse er vel ligegyldig.
At tiden og udviklingen så er ved at løbe fra nogle klasser er jo en anden snak. Det betyder ikke at dansk sejlsport er i så dårlig fatning, som du får det til at lyde her.

Med venlig hilsen

Jon Møgelhøj
Contendersejler, national baneleder og kapsejladschef i Skovshoved Sejlklub

2011-11-06 20:32:30 af Tom Bøjland

@Mikkel

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde i adskillige kapsejlads relaterede DS udvalg igennem de sidste 20 år - senest strategiudvalget for kapsejlads - og halsen er hel endnu! - Desuden er medaljer noget vi sejler om på vandet!

Og nej det hjælper ikke at lukke Nicolai og undertegnede ind i et rum . tværtimod. dertil er vores opfattelse af verden for forskellig. Nicolai sælger hits på en hjemmeside - og det er han indrømmet rigtigt god til - jeg håber at mine ligesindede og undertegnede kan blive ligeså gode til at sælge jollesport til folket og det uanset hvilken klasse vi snakker om.

Og det var sidste gang jeg gider at kommentere et anonymt indlæg!

Tom B.
SKS
2011-11-07 09:31:20 af Nicolai Lassen

Kære i 2 ildsjæle, kære Jon og Tom

Hvis der ikke var enere som Jer 2 i dansk sejlsport, så havde sejlsportmuseet på Tåsinge været eneste sted, du ville kunne opleve vores dejlige sport. Resten havde været lukket og forstenet.

Jeg vil gerne give Jer 2 gode herrer og alle andre der læser med på sitet en indlevelse i min baggrund for denne bagside. I torsdag var jeg til den årlige komsammen - generalforsamling- i en af landets større bådklasser - hvilken bådklasse, kan være ligegyldig, for billedet vil være det samme i alle klasser.

Deltagerantallet var vigende i forhold til tidligere år, trods den gode middag og de kolde øl. Den afgående formand holdt en tale, der var en jubelidiot værdig. Alt var rosenrødt i året der var gået, hvilket kun dårlig harmonerer med de mange beretninger.

Ikke et ord om fremtiden, ikke et ord om visioner.

Højdepunktet på aften, var da der fremkom forslag om at bestyrelsen igen skulle kaldes de titler som blev fravalgt af et bredt flertal for 2 år siden. Klassen har et kampråb, der bedst kan sammenlignes med det smertesskrig ældre mænd kommer når postataen smerter.

Ikke et ord om hvordan får vi flere både på vandet. Alene en opfordring til at sejle mindre, ved gud der er en gruppe som finder det hårdt at sejle kapsejlads....

I det hele taget en dybt deprimerende forestilling.

Men endnu mere deprimerende, fordi de største brokkehoveder, alene har markeret sig som brokkehoveder.

Og den type sejlere finder du i alle klasser og alle klubber.

Kære Jon og Tom, jeg vil meget gerne have Jer 2, til at være med til at gennemfører det eksperiment jeg ellers på forhånd opgav i torsdag.

Næste gang I er et årsmøde / generalforsamling så del et stykke papir ud til alle deltagerne.

Først bed dem om at skrive navn på.

Så bed dem om kort, at beskrive hvilke konkrete aktiviteter - store som små - de personligt har bidraget med i sæsonen 2011? Venner, I vil se forsamlingen siddende hændervridende og med blanke papirer.

Nu kommer allertiders chance. Bed dem så om at skrive ned, hvad de vil bidrage med konkret i sæsonen 2012?

Og her er penge - gerne mange penge - helt ok som arbejdsopgave.

Desværre - forventlig, sidder forsamlingen igen hændervridende, for flytte bagdelen - det kan dansk sejlsport ikke finde ud af.

I torsdag var det eneste tidspunkt, hvor der kom liv i kludende - da diregenten fortalte at baren lukkede for udskænkning om 5 minutter.

Kære Jon kære Tom, den dag i løber træt i jeres frontløber roller - så dør Jeres fine intiativer. For kun meget sjældent er der nogen til at tage over.

God dag til alle

Nicolai


PS: Jeg bifalder Toms opfordring, skriv nu jeres kommentarer under eget navn - det gør ikke ondt.
2011-11-07 10:04:09 af Lars Schrøder

Hej Nicolai

Journalisters opgave er at være objektive og se en enhver sag fra flere sider. Du misforstår derfor helt og aldeles dit eget job, når du skriver \"hvilken bådklasse, kan være ligegyldig, for billedet vil være det samme i alle klasser\", for du har tydeligvis ikke undersøgt det?

Der er mange mange sejlere der yder en meget stor indsats for at sejlsporten bliver ved med at udvikle sig. Og der er både jolleklasser og kølbådsklasser der bliver større, fordi de aktive udbreder det glade budskab og yder en kæmpeindsats. Der er klubber der afholder de mest utrolige stævner, hvor deltagerne er meget tilfredse og hvor opbakningen i klubben er enorm.

Det er forstemmende at du bliver ved med at gentage de samme forkerte synspunkter. Du bliver nød til at rejse dig og gå ud og se på virkeligheden inden du fortsætter i samme rille i næste uge.

At der så, som Jon Møgelhøj skriver, er nogen klasser der overlever sig selv, er vanskeligt at gøre noget ved. Racerløb køres heller ikke i Ford T længere.

Og hvem dit kor af anonyme fans er mig et mysterium..

Mvh Lars (A-cat-, Contender-, 49ersejler + alle mulige kølbåde, hvor der i alle klasserne er et enormt engagement)

2011-11-07 11:02:44 af Mikkel

Nu fatter Lars Schrøder da ikke noget. Som bagside skribent er Lassen meningsdanner, uden at skulle være en millimeter objektiv. Nu er der 3 sejlere, som kan fortælle at de har ikke problemet. Godt for dem, men jeg giver Lassen ret i at det er undtagelsen i dansk sejlsport.

Mikkel

PS: Der køres masser af Ford T væddeløb over hele verden.
2011-11-07 12:42:12 af Steen Ammentorp

Ligger overlæggeren lidt lavet?

505 klubben fremstilles som en succes? 5 - 6 joller til stævner og 10 joller ved DM i 2007 og i 2011.


OK jollen har mig bekendt haft bred tilgang de senere år, desværre er de lidt stille herinde, men det er nok nogle som dem andre klasser kunne lære noget af!
DM 2007 33 danskere DM2011 46 deltagere, 30% vækst!
2011-11-07 13:49:04 af Jesper Andersen

Tak til Tom, Jon og Lars

Jeg oplever gang på gang engagerede og arbejdssomme mennesker, der ligger masser af energi og timer i deres sejlsport.
Rundt i sejlklubberne laves der år efter år masser af stævner for os håbefulde kapsejlere og i de 2 klasser jeg har konkret har kendskab til, Spækhugger og Contender, bliver der begge steder produceret både daglig drift og innovation.
I Spækhugger klassen har vi i flere år haft fokus på at få nye sejlere ind i klassen.
Vores analyse er: det er svært og tager lang tid at lære at sejle stærkt. De erfarende sejlere ved det meste, men hvis de ikke aktivt byder sig til, vil de nye holde sig tilbage og aldrig få spurgt.
Derfor skal de erfarende sejlere stille sig til rådighed for de nye og lære dem op.
Det har haft flere udtryk.
I Svanemøllen har lokale Spækhugger sejlere inviteret sig selv med om bord på skolebådene i KAS og efterfølgende inviteret sejler-skole eleverne med om bord til de ugentlige aftensejladser.
I Århus er vi nogle stykker, der har forladt vores trygge cockpit og inviteret os selv om bord i nabo Spækhuggerne i gennem hele sæsonen.
Begge initiativer har på kort tid tilført nye sejlere noget viden, de kunne have brugt årevis på selv at erfare. Men det har også skabt et bedre sammenhold og samhørighed ved broen.
Contender klassen har 2 klubjoller til udlån for interesserede med en erfaren Contender sejler som vejleder i egen jolle eller rib.
Jeg er overbevist om at der i de fleste klasseorganisationer og sejlklubber hele tiden bliver tænkt og arbejdet for at udvikle netop deres forening.
Men Nicolai har fuldstændig ret i, at der er store uudnyttede ressourcer blandt de aktive sejlere.
Hvis jeg skulle foreslå en opgave vil det være, at invitere sig selv om bord hos nogle mindre erfarende og delagtiggøre dem i alle de finesser som man selv møjsommeligt har erfaret.
Det vil give flere gode sejlere, skarpere konkurrence og et bedre socialt miljø.

Hilsen
Jesper Andersen
Spækhugger og Contender sejler, Århus Sejlklub

NB husk det er ikke gjort med en enkelt aften.

2011-11-07 23:09:52 af Tom Bøjland

Hej Steen

Du har da ganske ret. I 505 klassen har vi i årevis været forblændet af vores sportslige succes. konstant haft indtil flere både været med i verdenstoppen og vi har ikke været opmærksomme på at det var lidt af en mundfuld at komme ind i klassen - hvad du så udemærket har oplevet på din egen krop når du har været med som gæst:o)

Imidlertid er det jo lidt ris til egen røv hvis man ikke gør noget for at \"hente\" de nye op.

Så i år har vi eksempelvis lanceret vores mentor ordning som jeg vil vove at påstå har været en succes for deltagerne.

Vi har også netop for få dage siden investeret i en klubbåd som udlånes til unge sejlere med begrænsede midler.

Samtidig med har vi så absolut forsømt at sejle i DK (derfor de få danske både til stævnerne) så til næste år sejler vi også herhjemme selvom sydhavets blå vand kan være mere fristende.

Dertil kommer at vi i klassen må indrømme at vi har forsømt det sociale - så derfor løber den store 505 galla fest af stablen i januar (som iøvrigt er arrangeret af nogle af de nye sejlere i klassen).

Samtidig med har vi besluttet at vi skal være mere synlige i medierne (mit job)

Vi gør nu også en indsats for at der er brugte både til rådighed når der dukker købere op og hjælper dem med rådgivning om hvad man skal se efter.

Og så har vi netop tunet vores website til en kønnere version www.int505.dk

Det har resulteret i 3 nye besætninger i år og hvis jeg ikke tager meget fejl så har vi 3-4 stk. yderligere på vej i løbet af vinteren.

Så det var lidt af hvad vi gør for at få voksne potentielle jollesejlere igang igen - for vi ser ikke andre jolleklasser som konkurrenter - vi ser fittness centre, mountain og racercykler som konkurrenter til jollesporten - umiddelbart billigere og nemmere at gå til, men efter min mening giver vi større oplevelser og udfordringer, så det skal vi bare lige ha kommunikeret ud til folket :o)

Go vind.

Tom B.

PS - pt 13 danske både på den danske rangliste - 150 på den europæiske med Danmark i toppen http://www.505eurocup.org/

PPS - Jesper, fedt at du har fundet ud af at sejlsport er bedst når man står i trapez:o)
2011-11-08 12:53:16 af Steen Ammentorp

Hej Tom

Du har helt ret de fleste joller er svære at gæste i, da fartforskellen er så stor.

Det lyder da fedt med jeres tiltag, ros til det, og det er da nye veje for den klasse og det glæder mig.

Jeg er nu ked af at Nicolais klummer altid ender op i promovering af folks enkelte klasser, hvilket er nemt da der kan siges positivt og negativt om alle klasser, men for mig at se ikke gavner sejlsporten som helhed.

Bortset fra den ene ting du kommer med der Tom, at i anser fitness centre, og cykler som konkurenter det er super, men ifølge din gast skulle du anse dem som et bidende nødvendigt supplement har jeg hørt.

Det er lige præcis det der skal til, at vi sejlsport som helhed går ind i at finde ud af hvorfor folk ikke gider vores sport!
Enten er sporten ikke god nok, eller også er den blot præsenteret i forkert format til at den appellere til nok mennesker.

Derfor burde vi i bred front finde ud af hvad der er galt med vores sport, derefter finde en kur, implementere den og gå ud og sælge til potentielle nye sejlere.

Jeg er sikker på sporten er god nok, men formatet er ikke tidssvarende, så vejen frem er at finde ud af hvorfor og hvad der skal til for at ændre dette.

Steen