Sailing Denmark: For sejlsportens skyld?

I Dansk Sejlunions Ordensudvalg og DIFs appeludvalg, ligger der sager mod Sandeep Sander og Sailing Danmark samt Dansk Yngling Klub – alle forgæves! Hvad er nu Bådmagasinets mission med at dække dette her? – Jo den er ganske enkel at forklare.

01-07-2012 13:30 Nicolai Lassen og Søren Øverup

Det gør vi fordi sejlsporten og idrætten, som et hele er afhængig af samfundets opbakning. Sejlklubberne er overordentligt begunstiget af offentlig støtte fra f.eks. tipsmidler, stat og kommune. Som aktive sejlere nyder vi også godt af velvillige og ofte meget store donationer fra almennyttige fonde, og endelig et meget stort antal sponsorater, der ikke altid er drevet af rene kommercielle mål. Senest eksempel er Den A.P. Møllerske Støttefond der har doneret 25 millioner kroner til en udvidelse af Skovshoved Havn.

Denne særligt begunstigede position forudsætter, at vi på sejlsportens side forvalter vores ansvar med største omhu. Ingen må kunne mistænke os for ikke at have orden i eget hus, og den mistanke klæber til Sandeep Sander og Sailing Denmark.

Udfordringen er at sejlsportens klage systemer ikke fungerer overfor Sailing Danmark, da de er en "gul" interesseorganisation uden for Dansk Sejlunion regi. Det er der sikkert mange gode grunde til, men når uenighed er til stede er det yderst problematisk for dansk sejlsport.

Effektiv tavshed!

Redaktionen har nu forsøgt at følge div. sager, i op til flere uger, og vi har været ganske omfattende materiale igennem. Vi ser forretningsmetoder vi ikke er vant til at se herhjemme i lille Danmark. Ulovligt? Det tror vi egentlig ikke, men i hvert tilfælde etisk diskutabelt, og grænsende til det manipulerende, med sandheden og sejlsporten.

Udviklingen de seneste par uger viser desværre også hvor svært det er at trænge ind til sandheden omkring Sailing Denmark. Dagligt oplever vi hvordan bestyrelsen søger gennem tavshed, at stoppe Bådmagasinets research.

Til John Menå som statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, samt den tidligere revisor Ingelise F. Staun-Rechnitzer Revisorhuset i Birkerød, er der rettet henvendelse og sendt spørgsmål. Til Lene Lynge Kampmann er der ligeledes sendt en invitation til interview, i hendes rolle som kasserer i Sailing Denmark. Stort set tavshed over hele linjen!

Blandt inderkredsen omkring Sailing Denmark, er det kun advokaten og partneren fra det anerkendte advokat firma Bruun & Hjejle, Robin Philip, der har responderet med en sigende mail: "Jeg er ikke involveret i driften m.v. af Sailing Denmark."

I forbindelse med Bådmagasinets indbydelse til et interview, kunne der ikke findes tid i kalenderen! Nu inviterer Sailing Denmark til et åbent møde, hvor alle kan møde op og stille spørgsmål. Jamen Sandeep, sådan arbejder pressen ikke – den metode kan nærmest virke provokerende!

Retvisende billede?

Sailing Denmark er et ugennemsigtigt økonomisk foretagne, med mere eller mindre kendte sponsorater og donationer og ukendte kriterier for støtte.

Omsætningen er helt ukendt. Let efterlader det en mistanke om, at noget ikke er i orden. Det er overordentlig vigtigt, når man har med indsamlede midler at gøre, at det tydeligt fremgår hvordan disse midler er fremkommet samt brugt.

En forening er samtlige medlemmers forening, og ikke kun formandens.

Allerede nu vækker lukketheden omkring Sailing Denmarks økonomi og dispositioner stadig større underen og mistanker, som fremadrettet vil skade sejlsportens position og renommé.


 

Julegave 330x275

 
 

300

 
 
  

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

Dansk Marine Center A/S
Kolding Marinecenter - 1.300 kvm med bådudstyr
John Mast