Kan forkert forældreengagement skade barnets lyst til at dyrke sejlsport? Arkivfoto.

Forkert forældre engagement truer sejlsportens fremtid

Bagsiden - efter en dejlig lang sommer er der to ting som har slået mig undervejs. Først den ret høje gennemsnitsalder i de gæstehavne vi har besøgt, og den åbenlyse mangel på børn og unge mennesker. Kan forkert forældreengagement skade barnets lyst til at dyrke sejlsport?

24-08-2012 10:15 - Nicolai Lassen

Det andet er udsagnet fra Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, som både her på Baadmagasinet.dk, i Børsen Weekend og snart også på Bådmagasinet print har udtalt: "Dansk Sejlunion har en klar forventning om, at især Jonas Høgh, som rollemodel, kan styrke ungdomsarbejdet".

Gid det var tilfældet, men virkeligheden er desværre nok lidt mere brutal. OL er ovre, TV kameraerne er slukket, og mange unge er videre i deres vildt stressede hverdag. Der skal mere til, før de unge mennesker vil komme ned på havnen. Jeg ved med statsgaranti, at jeg inden ret længe har høvdingen i KDY piraterne og gæste Bagsideskribenten, Mikkel Styrbjørn Hartvig Andersen, på nakken. Tilbage til den 2. marts under overskriften: Bagsiden: NALLERNE VÆK, Far!, skrev Mikkel begavet, at for megen forældreengagement skader sejlsporten.

Alligevel våger jeg pelsen, for engagerer du dig ikke i sit barns idræt, er der overvældende risiko for at junior fravælger idrætslivet. De fleste danske sejlklubber er i afhængige af, at vi som forældre byder ind - dels for at træne børnene i den givne sportsgren, og dels for at drive klubberne administrativt. Den store udfordring for mange forældre er, at det ikke kun for vores eget barn, vi skal engagere os i, men hele fællesskabet.

Barnet som middel til voksenprestige

Og her har Mikkel en pointe, for mange unge oplever en omklamring af deres nye passion i sejlsporten. Det er dømt til at gå galt, for er junior meget mere end ti år, sker omklamringen midt i en svær alder, hvor ungerne er driftigt i gang med en fundamental løsrivelsesproces fra deres forældre. Vi opleves som åbenlyse båtnakker og en pestilens i deres dagligdag. Men løsrivelsesprocessen er jo basalt set hele missionen som forældre? Altså klargøre barnet til egen selvopretholdelsesdrift og selvstændighed. Det gælder vel også deres passioner? Udfordringen er, at alt for mange af de unge fravælger sejlsporten som passion, takket være en lidt for stor forældre passion. Jeg erkender åbent, at de gør det i kærlighedens tegn, bare ikke til deres barn – det er her, problemet ligger. Det er alene kærlighed til eget ego og egen position i lokalsamfundet. Barnet er alene et middel til voksenprestige, hvilket er skidt for dansk sejlsports fremtid.

optimist

Hvor engageret skal man være som forældre i barnets sport?

Jeg har selv været voldsomt engageret i ungdomsarbejdet, personlig oplevede jeg mig ikke som værende særlig omklamrende. Måske har junior en anden opfattelse, og fakta er, at hun ikke på nuværende tidspunt sejler aktivt – trods alle muligheder og opfordringer. Fakta er desværre, at når en forældre engagerer sig for meget, så engagerer hver anden forælder sig slet ikke i sit barns idræt. Fakta kommer fra en svensk undersøgelse, foretaget af Familjeliv.se og Riksidrætsförbundet i Sverige. Du skal bare køre ned på din lokale havn, og se forældre som dårligt kan stoppe bilen, før de skubber junior ud, og så forsvinder igen. Disse forældre er om nogen afhængige, at andre forældre gider yde en indsats for fællesskabet.Skriv en kommentar

Alle vores læsere kan frit deltage i debatten.
Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her >>
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
 

15 Kommentarer

#1 - Sendt d. 08-24-2012 - Kl. 10:55 af Mads Jespersen, far til optisejler
Godt Lassen, et vigtigt emne du tager op. De forældre der gør ingenting, er lige så slemme som de forældre der gør alt for meget.

jeg elsker din ligefremhed, når du skriver: at de omklamrende forældre gør det i kærlighedens tegn, bare ikke til deres barn – det er her, problemet ligger. Det er alene kærlighed til eget ego og egen position i lokalsamfundet. Jamen mere præcist kan det ikke skrives og siges.

Disse super karrierer forældre har næppe overskud til at læse Bagsiden og bådmagasinet.dk. Det er synd for dem og dansk sejlsport.
#2 - Sendt d. 08-24-2012 - Kl. 12:01 af Chris Nørgaard - KDY
Meget relevant debat. Jeg oplever det selv til kølbådsstævner – at være 35 år, skipper og blandt de alleryngste. Derfor glæder det mig usigeligt, når jeg møder nogle af min gamle opti-sejlere rundt om på de andre både. Men der er desværre langt imellem.

Jeg tror dog, at utidig forældreindblanding samt det modsatte, kan tillægges klubbernes manglende information og forventninger.

At sejle optimist, Feva eller Zoom er bare markant forskelligt set i forhold til håndbold, fodbold og tennis. At blive succesfuld ungdomssejler kræver meget forældreopbakning – og forældreopbakning på den rigtige måde. Der skal hjælpes til i klubberne, til stævnerne og måske også til træning. Hvis ikke dette er informeret på meget forståelig vis, gør man de børn med ikke-engagerede forældre en kæmpe bjørnetjeneste, ved at lade dem snuse til en idræt hvori de aldrig vil få succes.

Omvendt er det også af yderste vigtighed, at få kommunikeret på en god og ordentlig måde, at sejlerne skal have fri til deres fritidsinteresse. Sejlerne kommer på havnen for at slappe af fra skolekammerater, lektier og ikke mindst deres forældre. Hvis du så altid har far og fars gummibåd i bakspejlet bliver det så om så med afslapning og afkobling.
Hertil er det ganske frustrerende for den typiske unge træner / studerende altid at blive overvåget. Hvis far og fars gummibåd altid er med på vandet så skabes der ikke det tillidsforhold mellem træner og sejler som er så essentielt for det gode resultat. Hertil kommer der den konflikt, hvis far siger det ene og træner siger det andet. Det må være svært at forholde sig til når man typisk er 20 år og gerne vil gøre alle tilfredse.
At der til stævnet i Kerteminde er 120 opti-sejlere tilmeldt og lige omkring 90 følgebåde, giver vel et meget godt billede af nuværende standard.

Derfor bør en klub til hver sæsonstart holde et godt og informativt informationsmøde og allerede på dette tidlige tidspunkt udstikke retningslinier for sæsonen – båd til den daglige træning og ikke mindst til stævnerne.

Der skrives ganske rigtigt, at både og for megen og for lidt indblanding er skadeligt, men denne balance er svær at finde hvis ikke spilleregler og retningslinier er skitseret på forhånd.

Venligst Chris Nørgaard
  

Tilmeld nyhedbrev

 

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

Green Sails
Engstrøm Biler og Både
Aalborg Yachtbureau