Det er næppe sandsynligt, at der komme til at flyde med vrag rundt omkring ved de danske kyster, og teorien er derfor meget hypotetisk. Foto: Redningssekslabet, Sejlerbogen

Er der ny afgift på vej?

31-10-2012 15:05 Søren Øverup31-10-2012 14:05 - Søren Øverup og Øyvind Bordal
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Der foregår en debat mellem Danske Tursejlere, som repræsenterer ca. 10.000 danske tursejlere, og Dansk Sejlunion. Udgangspunktet er en kommende ændring af Søloven, som kan få flere konsekvenser for brugere af fritidsbåde. Både Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere har indsendt høringssvar, og på ét punkt er de stærkt uenige.

Grænse på 20 eller ingen?

Det handler om fjernelse af vrag. Det nye lovforslag lægger op til, at der skal indføres en lovpligtig forsikring, som dækker omkostninger i forbindelse med fjernelse af vrag. I forslaget ligger en nedre grænse på 20 brutto registerton, og det betyder, at de fleste danske lystbåde fritages. Danske Tursejlere foreslår i sit høringssvar, at den nedre grænse skal fjernes helt!

Mange både til destruktion

I deres begrundelse skriver Danske Tursejlere blandt andet: "...i de kommende år vil der være en del ældre lystbåde som er tjenlige til destruktion. Denne proces kan være ret omkostningstung, og det kan derfor være fristende for en ejer af en sådan båd at sejle ud og 'efterlade' den udtjente lystbåd et passende sted, hvor den både kan påvirke miljøet, være til fare for andre eller blot ende som almindeligt 'øjebæ'".

Stærkt uenig

Dansk Sejlunion er stærkt uenig, og de skriver blandt andet i en pressemeddelelse: "Dansk Sejlunion havde i sit første høringssvar ikke forestillet sig, at nogen organisation bevidst kunne finde på at pålægge medlemmerne yderligere urimelige omkostninger". Men hvorvidt man pålægges yderligere omkostninger, afhænger af hvilken organisation man er medlem af.

Har DS sovet i timen?

Leif Nielsen fra Danske Tursejlere siger til Bådmagasinet, at Dansk Sejlunion efter hans mening har sovet i timen. Medlemmerne i Danske Tursejlere har nemlig i flere år været forsikret mod udgifter til fjernelse af vrag igennem deres kollektive forsikring hos Dansk Søassurance. "Danske Tursejlere kunne aldrig drømme om at foreslå nye afgifter, det er vi bestemt i mod, hvilket også fremgår af vores svar til styrelsen. Men man kunne jo stille det som et krav til den forsikringssamarbejdspartner man nu engang har, at forsikringen også dækker fjernelse af vrag", slutter Leif Nielsen.

"Det kan da godt være vi har sovet i timen hvis vi var forsikrings agenter, (Som Danske Tursejlere, red.) men det er vi ikke.  Jeg syntes, der er dybt forkert set med foreningsbrillerne på", udtaler Steen Wintlev til Bådmagasinet. "Jeg kan måske godt forstå det ud fra et forsikringssynspunkt, men jeg kan bestemt ikke forstå, man kan finde på at opfordre til at påføre forsikringsselskaberne yderligere dækning, som i sidste ende koster penge - for der er ikke tale om et reelt problem. Var der det, ville vi se helt anderledes på mulighederne for at løse problemet", slutter Steen Wintlev.

Læs pressemeddelsen fra DS på næste side:


 

Ny obligatorisk forsikring truer sejlerne

Dansk Sejlunion kæmper imod forslaget om at pålægge danske sejlere obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag og foreslår i stedet alternativ.

I forbindelse med en høring om en række ændringer i Søloven, diskuteres blandt andet en obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag for skibe med en bruttotonnage på mere end 20.

Foreningen Danske Tursejlere har i deres høringssvar til Søfartsstyrelsen foreslået, at danske lystbåde, under 20 bruttoton, ligeledes skal omfattes af en lov om obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag.

I deres begrundelse skriver Danske Tursejlere blandt andet: "...i de kommende år vil der være en del ældre lystbåde som er tjenlige til destruktion. Denne proces kan være ret omkostningstung og det kan derfor være fristende for en ejer af en sådan båd, at sejle ud og 'efterlade' den udtjente lystbåd et passende sted, hvor den både kan påvirke miljøet, være til fare for andre eller blot ende som almindeligt 'øjebæ'."

Dansk Sejlunion: Urimeligt at pålægge lystsejlerne ekstra forsikring

Dansk Sejlunion havde i sit første høringssvar ikke forestillet sig, at nogen organisation bevidst kunne finde på at pålægge medlemmerne yderligere urimelige omkostninger. Ligeledes mener Dansk Sejlunion ikke der er baggrund for at tro, at sejlerne vil efterlade deres udtjente både langs kysterne.

Gør det nemmere at skrotte både

Dansk Sejlunion har igen henvendt sig til Søfartsstyrelsen, erhvervsministeren og erhvervsudvalget og på det kraftigste frarådet, at man lader den nye vragforsikring omfatte lystfartøjer.

Skulle ældre lystfartøjer blive et problem, foreslår Dansk Sejlunion, at man sammen med relevante myndigheder arbejder på at få lavet en skrotordning for ældre lystbåde. Hermed vil sejlerne nemmere kunne skrotte bådene på en sikker måde.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer