Ungdoms-afdelingen har læst deres ATK

25-10-2012 16:31 Søren Øverup25-10-2012 14:31 - Trine Søe
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Tvisten i Egå Sejlklub bunder blandt andet i, at Ungdomsafdelingen mener, at den nuværende opdeling i en Ungdoms- og Jolleafdeling, tvang de unge sejlere til at sejle og træne på eliteplan i en alt for ung alder. Der var ikke tid til at lege og prøve forskellige joller. Ungdomsafdelingen ville gerne have haft mulighed for at præsentere blandt andet Zoom8 og Feva joller for optimistjollesejlerne - uden at de skulle træne på et eliteplan. Fællesskab og mulighed for at "lege" sig til færdigheder er devisen blandt trænere og forældrene i Ungdomsudvalget. Denne holdning afspejler meget godt Dansk Sejlunions holdning til træning og talentudvikling.

Bådmagasinet har talt med Adrian Swiatecki, der udtaler sig på hele det tidligere Ungdomsudvalgs vegne:

"Vi har fået understreget af Jolleafdelingen og bestyrelsen for Egå Sejklub (før sommerferien), at vi i Ungdomsafdelingen ikke skal blande os i Jolleudvalgets ansvarsområde, som - specifikt - er alle andre jolletyper end Optimistjollen. Det er derfor ligeledes blevet et spørgsmål om, at forældre i Ungdomsafdelingen ikke har ønsket at overdrage ansvaret for deres børns sejlads til Jolleafdelingens ledelse baseret på dennes elitære fokus samt menneskesyn og værdier i øvrigt".

Aldersrelaterede træning og talentudvikling

Netop den fokuset på elitesejlads i en tidlig alder har været for meget for forældrene i Ungdomsudvalget. Deres holdning følger meget godt Dansk Sejlunions arbejde med aldersrelateret træning, der bygger på en grundidé om sen specialisering. Det vil sige, at legen og glæden ved sejlsport er omdrejningspunktet frem til omkring 15-års alderen. Først derefter begynder den målrettede talentudvikling.

Dansk Sejlunion har udgivet ATK-bogen (Aldersrelaterede træning i sejlsport). Der skrives følgende i afsnittet Træning frem mod sen specialisering:

"I prøveårene (8-15 år) bør man opfordre de unge sejlere til at udvikle en bred basis af sportslige færdigheder. De bør opmuntres til at dyrke flere sportsgrene ved siden af sejlsporten, og inden for sejlsporten bør de prøve kræfter med mange forskellige bådtyper. Klubberne bør have fokus på at holde en stor gruppe sejlere samlet snarere end at udvælge elitegrupper. Træningen bør have fokus på leg, og sejlerne skal have mulighed for at træne på eget initiativ".

Læs også: Egå Sejlklub sender egne medlemmer på flugt

Adrian Swiatecki slutter: "Ja, vi flytter samlet for at bevare sammenholdet blandt børnene og blandt forældre. Nu med mulighed for samarbejde med endnu flere forældre i Kaløvig om sejlsport på en sjov og rar måde. Det bliver helt fantastisk!".

Vi fik et ultimatum

Vi har også talt med formanden for Egå Sejlklub, Claus Dalbøge, der udtaler til Bådmagasinet: "Sagen ganske kort fortalt, så har vi i vores vedtægter bestemt, at vi har to afdelinger i klubben. Ungdomsafdelingen der tager sig af optimistjollerne, og jolleafdelingen der tager sig af alle andre joller. Ungdomsafdelingen har været utilfredse over, de ikke har kunne bestemme over alle joller. De har stillet bestyrelsen et ultimatum - enten vil de bestemme over alle jolletyper, ellers vil de gå fra klubben. Vi kan ikke gå imod en generalforsamlingsbeslutning i bestyrelsen, og vi har løbende opfordret til dialog. Nu står vi en smadder uheldig situation".

Foreløbig har fjorten meldt sig ud af Egå Sejlklub som resultat af konflikten. Vi har også spurgt Claus Dalbøge om - hvem bestemmer hvor elitær, det skal være?

Fokus på elite

"Det er rigtigt, at vores jolleafdeling har flere elitesejlere og andre sejlere, der træner og sejler på et højt niveau. Vi har blandt andet omkring ti meget dygtige lasersejlere, men mig bekendt betyder det ikke, at der ikke er plads til sejlere, der ikke ønsker at sejle på eliteniveau. De forskellige joller træner også på forskellige baner - og med forskellige trænere". 

Ungdomsgrupppen kan dog ikke genkende, at der skulle være plads til andet end elitesejlads i laserjoller. Direkte adspurgt - Har de unge optimistsejlere haft mulighed for at prøve forskellige jolletyper af?, er svaret: "Nej, fokus i Jolleafdelingen er på elite laserjollesejlere".

 

 

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

140

Udvalgte varer til vores abonnementer

135
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer