Gråsten Sejlklub ønsker hjælp fra de øvrige danske sejlklubber, og Gråsten beder dem om at stemme mod det forslag som DS har ekskluderet dem på. Der er lagt op til noget af et opgør ved årets generalforsamling i DS som afholdes 9. april

Gråsten Sejlklub beder danske sejlklubber om hjælp

20-03-2016 15:38 Søren Øverup
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Der er lagt op til noget af et opgør, når Dansk Sejlunion afholder generalforsamling den 9. april. Ekskluderede Gråsten Sejlklub beder de øvrige sejlklubber om hjælp til at ’overleve’! Afstemningen kan få uoverskuelige konsekvenser

I et brev afsendt fra Gråsten Sejlklub her i marts måned til samtlige klubber under DS, beder Gråsten Sejlklub om hjælp, og opfordrer deres klub-kollegaer til at stemme mod DS’ godkendelse af deres eksklusion.

Bådmagasinet er kommet i besiddelse af dette brev, samt den pdf som Gråsten henviser, og det hele kan du læse her:

Vores absolut sidste chance i Gråsten Sejlklub er jeres stemme mod godkendelse af vores eksklusion på forestående generalforsamling i Dansk Sejlunion den 9. april 2016.

Kære sejlklub under Dansk Sejlunion

Vi skriver til jer, fordi vi mener at dansk sejlsport har behov for hjælp – lige nu for jeres hjælp. Gråsten Sejlklub er en velfungerende sejlklub med 250 medlemmer. Vi har en særdeles aktiv juniorafdeling i vækst og med talenter på højt niveau.

I 2012 ekskluderede vi et seniormedlem, der gennem en lang periode havde opført sig utilpasset i klubben. Dette udvist i bl.a. druk, trusler, ævl, kævl og konstant støj og ballade. Alle sejlklubber i Danmark er på en eller anden måde bekendt med denne medlemstype, og vil på et eller andet tidspunkt blive udsat for at skulle drage handling overfor en sådan.

Vi vil ikke gå i detaljer her, men i stedet henvise til de slides, vi har bilagt denne skrivelse. Heri forsøger vi at beskrive hovedgrundlaget for vores beslutninger. Dog finder vi det vigtigt, at fremhæve et par særlige forhold i forløbet.

På Dansk Sejlunions generalforsamling i 2014 fremsatte Gråsten Sejlklub et ændringsforslag til §15 i vedtægterne, hvori der lægges op til en ændring af ordensudvalgets beføjelse i eksklusionssager, der på forhånd er afgjort i overensstemmelse med vedtægterne i egen sejlklub. Set i lyset af sagens udvikling frem til i dag lod vi os desværre (med vægt på desværre) overtale til at trække vort forslag til fordel for et tilpasset forslag, hvori det pålægges bestyrelsen i Dansk Sejlunion at gå i dialog med Danmarks Idrætsforbund med det formål, at få vedtægterne rettet ind til fordel for større lokal egenbestemmelse i eksklusionssager som Gråsten-sagen.

Absolut intet er sket herefter. På generalforsamlingen i 2015 i Dansk Sejlunion sneg Hans Natorp sig helt uden om Gråsten-sagen i sin mundtlige beretning. I årsrapporten er Gråsten-sagen nævnt, men handlingen omkring det vedtagne forslag fra generalforsamlingen i 2014 er radikalt ændret med hensyn 2/2 til formål.

Der er nu ikke længere tale om nødvendige vedtægtsændringer som formål, men nu i stedet om forebyggende handlinger som formål. Hvorfor støtter Dansk Sejlunion ikke op om det behov for egenbestemmelse, vi har ude i klubberne i sådanne sager? Hvorfor manipulerer Dansk Sejlunion med grundlag og beslutninger, der skal medvirke til, at vi selv kan få lov til at bestemme det basale ude i vores klubber, når de overordnede rammer i øvrigt er i orden og fulgt til punktlighed?

Vi er blevet ekskluderet af Dansk Sejlunion, fordi vi er blevet pålagt at genoptage det medlem, vi af forklarlige grunde har ekskluderet fra vores sejlklub og ikke har villet genoptage. Vi er blevet ofre for et ordensudvalg, der ikke forholder sig til den reelle og aktuelle situation i vores sejlklub omkring den nødvendige eksklusion af et tidligere seniormedlem. Med ét er vores aktive juniorer og kapsejlere blevet frataget rettigheder og muligheder i en sejlsportsorganisation, fordi én enkelt seniorsejler uden behov for junior- og kapsejlerafdeling får medhold i, at det er i orden at opføre sig utilpasset, når blot man ikke gentager de enkelte påtalte fortrædeligheder.

Det er vort inderligste håb, at jeres sejlklub vil støtte os i vores synspunkter ved ikke at godkende en eksklusion af os på kommende generalforsamling. Husk at det er nødvendigt at være fysisk til stede på generalforsamlingen for at kunne afgive stemme. Med håb om jeres forståelse for vores helt urimelige behandling i denne sag– og herigennem jeres medvirken til, at Gråsten Sejlklub fortsat kan være en del af den organiserede sejlsport under Dansk Sejlunion. Håber at vi ses til generalforsamlingen, hvor vi som ekskluderet sejlklub ikke må være deltagende, men får lov til at fremlægge vores sag fra Gråsten.

Med de bedste sejlerhilsener fra Gråsten Sejlklub

Du får Gråsten Sejlklubs pdf, hvor hele forløbet forklares her

Dansk Sejlunion har udarbejdet en beskrivelse, blandt andet med de konsekvenser de forskellige valg vil medføre - få denne pdf her 

Udvalgte varer til vores abonnementer

135
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer