Et formøde for selve planlægningsmødet for Singlehand Danmark Rundt, blev afholdt lørdag på Rungsted Havn. Foto: Henrik Jørgesen

Singlehand-sejlerne kan næsten ikke vente

15-03-2016 14:37 AdministratorErik Venøbo
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Der er stadig over 100 dage til starten på Danmark Rundt Singlehand som sejles for første gang kommende sommer med flere deltagere. Næsten alle de 23 tilmeldte skippere og deres shorecrews, mødte op til et 'formøde' inden det egentlige planlægningsmøde i Skovshoved lørdag d. 12. marts.

KDY ved Bent Ankerstjerne stillede velvilligt lokaler til rådighed, og er også sammen med Skandinavisk Singlehandforening arrangør, når sejladsen starter d. 1. juli fra Skovshoved.

Der er mange forberedelser til en større sejlads, især hvis den skal sejles alene og en af nyskabelserne ved denne sejlads var netop, at alle involverede, både sejlere og shorecrews, var inviteret til mødet, så alle aspekter blev berørt.

Her tænkes især på, at det sikkerhedsmæssige skal være første prioritet, også under sejladsen, både for sejlernes skyld, og ikke mindst for sejladsens ansigt udadtil, idet den med stor sandsynlighed vil tiltrække sig stor opmærksomhed.

Velkommen

En glad Jan Møller bød velkommen, fortalte lidt om sejladsen og gav ordet til Kasper Wedersøe, der står for DH-tallene og løbsinddelingen. Kun tre havde ikke DH-mål, men her lovede Kasper at være deltagerne behjælpelig med gode råd.

Der blev talt en del om forberedelserne af selve båden. Løbsledelsen har defineret en række krav, der skal være opfyldt, så både krav til sikkerhedsliner, søgelænder, redningsveste, rebehuller i sejlet og meget mere blev endevendt.

Sejladsruten, stop-overhavne og start-og mållinjer blev gennemgået af Erik Venøbo, der kunne udpege flere steder med grundt vand, eller andre fælder, og for en ekstra sikkerheds skyld, så får alle deltagere før sejladsen udleveret et sæt laminerede havnekort over stop-overhavnene, med nyttige telefonnumre og adresser på f. eks. sejlmagere, m.m.

Vejrforholdene blev diskuteret, med de muligheder Danmark sædvanligvis byder på henover sommeren. Højtryk og vindstille eller det sædvanlige lavtryksvejr med vinde fra vest.

Der er udarbejdet en plan B, så dårligt vejr kan betyde en afkortning af ruten i f.eks Kattegat eller Østersøen, eller nødvendigvis en anden stop-overhavn, end de først planlagte, hvis behovet opstår.

Sikkerhed

Et af de allervigtigste punkter, som der blev brugt meget tid på, var om sejlernes personlige sikkerhed.

Der er stillet krav om AIS-transponder ombord. Den sikrer, at båden ses af skibe i nærheden og samtidig bliver AIS data benyttet som basis for tracking. Dette er dog ikke nogen garanti for, at der ikke er "sorte huller" på ruten. Derfor anbefales det, at hver sejler har en personlig nødsender (AIS MOB ) på sig, ligesom VHF og telefon SKAL være ombord.
- Husk, at din nærmeste konkurrent kan blive din bedste ven, idet det sandsynligvis vil være ham, der fisker dig op af havet, sagde Jan Møller.

Til sikkerheden hører en landbesætning, et shorecrew til hver enkelt båd. Deres rolle og opgaver blev også gennemgået, og Jan Møller og Erik Venøbo understregede, at det skal være personer, der kender skipper godt, og har hans fortrolighed og som har den fornødne myndighed og indsigt til at bedømme, hvornår legen ikke er god mere og som kan "trække stikket" på skippers vegne.

Altså, vi taler om at trække båden ud af sejladsen, dersom shorecrew skønner, at skipper ikke er i stand til at fortsætte på forsvarlig vis!

- Jeg må stærkt fraråde at bruge konen som shorecrew, advarede Jan Møller. Hun kan blive bekymret og nervøs. Hun er mere interesseret i dit velbefindende end i, hvad du stiller op uden køl eller mast. Her er det bedre, at du bruger en god sejlerven.

Sikkerhedstemaet blev indgående berørt på hele mødet. Her blev det indskærpet for forsamlingen, at mottoet for sejladsen er først sikkerhed, dernæst godt sømandsskab og så kapsejlads.

Mødet sluttede ved 16.30- tiden med få pauser, som bl.a. blev benyttet til at få taget et gruppebillede af skippere og shorecrews. Og alle gik derfra med en god fornemmelse i maven efter en spændende eftermiddag - nedtællingen er startet.

Udvalgte varer til vores abonnementer

135

Udvalgte varer til vores abonnementer

135

Udvalgte artikler til salg - gratis for abonnenter under Mit Bådmagasin

140
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer