Hvor er troværdigheden DS?

30-09-2012 18:05 Søren Øverup30-09-2012 13:00 - Søren Øverup & Allan Borgstrøm
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Sagen er tankevækkende, god at blive klog af, så vi overlader ordet til Allan Borgstrøm, som fik ødelagt sin sejlsæson af fire piger og en åbenbart arrogant Peter Wolsing, der er ansat af Dansk Sejlunion til at få flere ud og sejle!

Udover en manglende undskyldning, så handler det vel i den grad om bladet Sejlers troværdighed, når det åbenbart kun er solstråle-delen af historien vi får!

Peter Wolsing undskylder, læs svaret på side to!

God læselyst -

Søren Øverup, Bådmagasinet

Allan Borgstrøm skriver:

Hermed min oplevelse efter at have læst Peter Wolsings artikel i unionens blad "Det lykkedes" - altså at give fire piger mere glæde ved kapsejlads.

Hvis artiklens forfatter holdt sig til hele sandheden, ville alle være begejstrede over projektet. At det ikke forholder sig sådan, i hvert tilfælde ikke hos undertegnende, kan bedst illustreres ved, hvordan samme Peter Wolsing demonstrerer sine evner til at omsætte sin teori og store erfaring i praktisk kapsejlads en onsdag aften i Svanemøllen.

Denne juni aften to uger før spækhuggernes DM "coachede" Peter de fire omtalte piger under en aften kapsejlads. Ulykkeligvis deltog jeg selv med min egen Spækhugger, uden nogen kendt coach, men med min egen gode besætning. En ulykkelig aften, hvor de fire piger med Peter Wolsing om bord påsejlede min spækhugger på en fuldkommen elementær styrbord/bagbord. En påsejling som alle nye sejlere lærer at undgå på første side i Grønspættebogen.

Resultatet af pigernes påsejling blev, udover en alvorlig forskrækkelse til vores besætning, store skader på vores spækhugger som fik fjernet riggen og alverdens glasfiber skader. Skaderne er efterfølgende opgjort til 73.000 kroner! Ét er de materielle skader, værre var det, at vi fik vores DM deltagelse ødelagt og resten af indeværende sæson. Hvor inspirerende er det? Det lever i hvert fald ikke op til Peter Wolsing og Dansk Sejlunions nye mantra: "Få vind i sejlene".

Undlod at holde udgik

Ved det efterfølgende protestmøde forklarede pigebåden, at "man" havde undladt at holde udkig, da de skønnede, at der var andre arbejdsopgaver om bord, der var mere væsentlige. Ej heller Peter Wolsing havde, som ansvarlig coach, fundet anledning til at holde udkig på trods af, at der var over tyve spækhuggere til start. Som coach finder Peter Wolsing det åbenbart acceptabelt og udtryk for godt sømandskab ikke at holde udkig. Altså på en meget lille kapsejladsbane, hvor han og pigerne befinder sig på bagbord halse indover feltet.

"Udkig" er mig bekendt et af de mest centrale elementer i kapsejlads, men nu har jeg heldigvis heller ikke haft Peter Wolsing som coach – eller træner som det hed i min ungdom. Protestafgørelsen blev derfor ikke overraskende, at pigebåden med "coach" Wolsing blev tildelt hele skylden for episoden.

Troværdigheden på spil?

For anden gang denne sæson bliver de fire piger omtalt i unionens gratis-blad, med masser af billeder og forskønnende kommentarer i forhold til, at de har købt en gammel udrangeret Spækhugger, som de er begyndt at sejle kapsejlads i ved Svanemøllen. Første gang under overskriften "Vi hader ikke mænd" og denne gang under overskriften "Det lykkedes".

Peter Wolsing beskriver i den sidste artikel processen fra start til slut i den netop igangværende sæson med sig selv som selvudnævnt "coach" om bord. Ved at læse denne artikel får læseren et indtryk af, at det er en trylleformular som Wolsing har opfundet med sig selv som "coach" og med sine lærebøger som støttemateriale til at blive en succesfuld kapsejler. Jamen var det i disse pigers tilfælde hele sandheden, så var alt jo skønt?

Sat i verden for at sælge billetter

Peter Wolsing fortæller gerne om processen for pigebåden, men hvorfor mangler der så elementet om skader og manglende udkig som ovenover beskrevet? Dette ønsker Peter Wolsing ikke at fortælle om, da som han siger til mig som ejer af den skadede spækhugger:

"Jeg er sat i verden for at sælge billetter og ikke andet ".

Interessant tilgang til sit fag og hvilken respekt overfor mig og min besætning - os som blev udsat for de negative konsekvenser af hans "billetsalg".

En absolut sur sidebemærkning fra en besætning som gerne tager ansvar for vores handlinger. Trods konsekvenserne er der ikke én af pigerne, der har fundet anledning til at sige undskyld, eller noget der minder om det.

Jeg kan kun sige en ting: – "Godt gået, dygtigt trænerarbejde, eller coaching som du kalder det - Peter Wolsing".

Læs svar fra Peter Wolsing på næste side


 

Peter Wolsings svar på læserbrev fra Allan Borgstrøm:

Jeg kan godt forstå, at Allan bliver ærgerlig, når man sammenholder pigernes solstrålehistorie, med hans ødelagte sejlsæson. Et uheld af den karakter, vi havde i foråret, er meget ubehageligt og som jeg ikke ønsker for nogen. Jeg har personligt taget ansvar for hændelsen, da jeg som coach bl.a. lærte pigerne ikke at sidde og hænge til læ men tænke frem i bussen med al vægt til luv. Det har vi lært på den hårde måde, at det skal man ikke gøre på en så kort aftenmatchbane i Svanemøllen.

Grønspættebogen

Jeg ved, fra vores dialog med Allan og hans to gaster, at man havde set os da de selv vendte til styrbord – og deres vurdering var, at de ville gå klart foran. Et mindre venstredrej gjorde dog – at det kunne de så ikke. Vi havde ikke set situationen komme og skaden sker. Grønspættebogen, siger behørigt udkig – også selvom man har retten til vejen.

Når skaden så er sket

NÅR så skaden er sket, er der kun en ting at gøre – hjælpe de skadeslidte ASAP, hvilket også skete i denne sag. Jeg udfyldte protestskema og fik arrangeret og indkaldt til protestmøde – også det mindste jeg på besætningens vegne kunne gøre. Jeg havde løbende dialog med Allan, om dels en lånemast til DM, dels anskaffelse af ny mast.

Jeg mødte efterfølgende Allan, da vi begge var tilskuere til DM – her gav han udtryk for sin uforbeholdne ros for den hjælp, han havde fået af mig – derfor regnede jeg med at sagen var afsluttet på ordentlig vis.

"Sælge billetter"

Dette udtryk kom på banen, da Allan, en uge før hans læserbrev i Bådmagasinet blev skrevet, spurgte mig, hvorfor fanden jeg ikke skrev om hændelsen i Sejlerartiklen. Og jeg svarede, at jeg ikke følte, at det var med i den kontekst der hedder: Tag jeres sport seriøs, uddan jer, find din rolle om bord, sørg for at båden er i orden og så træn masser af timer på vandet. Hvilket min artiklen, med pigerne handler om.

Få vind i sejlene

Mit job er at få flere til at sejle kapsejlads, det gøres bl.a. med at ændre tænkningen hos klubber og sejlere, afholde turnering for sejlerskoler, alternative kapsejladser, peptalke og undervise m.m. Og der er spirende optimisme. Følg bl.a. med på Facebook, hvor der jævnligt kommenteres.

Episoden i foråret er der heldigvis meget få af – og gudskelov for det. I bagklogskabens ulidelige klare lys, kan jeg godt forstå, at Allan savner vores undskyldning og beklagelse af den fejl jeg sammen med pigebesætningen begik i artiklen. Den er hermed givet.

Peter Wolsing

Læs flere nyheder - klik her.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer