Bådmagasinets billedgalleri

Dansk Sejlunions nye generalsekretær Mads Kolte-Olsen holder her efter frokost

General-forsamlingen i Dansk Sejlunion

06-04-2013 11:55 Søren Øverup06-04-2013 10:00 - Søren Øverup
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Bådmagasinet er, som eneste medie herhjemme, repræsenteret ved årets generalforsamling i Dansk Sejlunion.

Kun 52 ude af de godt 270 klubber som er medlem af Dansk Sejlunion er mødt frem!

Historien vil blive opdateret i løbet af dagen...så stay tuned

Kl. 1015 Niels Bo Andersen er, traditionens tro tør jeg godt skrive, valgt til generalforsamlingens ordstyrer - generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og formanden aflægger beretning

DS GF 011

En lille sluttet skare, hvor 52 klubber er samlet til Dansk Sejlunions generalforsamling på Scandic i Odensen. Foto: Søren Øverup

Kl. 10.36 Formanden Hans Natorp har aflagt sin beretning, den er nu til debat

Kl. 10.55 Hans Balle fra Tejn Sejlklub bringer kritik frem om unionens hjemmeside. Den er slet ikke godt nok opdateret mht. kredse og klub informationer. HB kan ikke rose den nye webside, den er fejl behæftet og skuffende. Savner også den evaluering af hele projektet der blev lovet sidste år. Hans Natorp erkænder, HB du har fuldstændig ret, ej godt nok - primært grundet et højt arbejdspres i unionen!

Chr. Lerche, Hellerup Sejlklub ros til året der er gået spec. mht OL. Flot resultat. CL spørger blandt andet ind til mediestrategien, hvor vil DS hen? Natorp henviser, uden at det må opfattes flabet - til strategi 2011.

Formandens beretning er herefter godkendt

Kl. 10.56 Ordstyrer Niels Bo Andersen tildeler de delegerede en velfortjent pause...

KL. 11.10 Generalforsamlingen genoptages og Jan Wojtczak fremlægger kommentar til årsrapporten

KL. 11.23 Mads Kolte Olsen gennemgår årsrapporten. Mads vil gerne holde fokus på at "finde" de 700.000 som forklaring på årets underskud.

KL. 11.32 Årarapporten lægges til debat...

Kl. 11:46 Søren Kaare Andersen Vedbæk Sejlklub - Henrik Balle Tejn, Chr. Lerche Hellerup, og Henning Blix Nyborg - har været på talerstolen for at spørge ind til regnskabet. Mange kritiske røster, og der er lagt op til debat, hvor mange af de fremmødte så frem til at få en forklaring, meeeen!

Ordstyren Niels Bo Andersen vælger at skubbe den debat til efter frokosten, og man går over til at uddele nåle, præmier mv....!

Kl. 11:50 Hans Natorp overrækker hæder til de to bestyrelsesmedlemmer der forlader bestyrelsen, applaus til Søren Overgaard og guld nål, og lige nu Jan Wojtczak som modtager . DS' ærestegn

Kl. 11:55 TORM prisen skal uddeles, jeg skal lige op og fotografere... :-) Årets ungdomsleder går til Søren Riis Middelfart Sejlklub og TORM prisen til bedste klub går til Ho bugt sejlklub som var repræsenteret ved næstformand Lars Thyme

Kl. 12:10 Så er vi ikke længere eneste medie tilstede på generalforsamlingen. Troels Lykke er netop ankommet, ganske belejligt her lige før frokost :-)

Kl. 12:15 I anledning af Unionens 100 års jubilæum er der talere på podiet som takker gennem mange års godt samarbejde. Først var bestyrelsesformanden for TORM Flemming Ipsen på talerstolen, efterfulgt af Sydbank 

Kl. 12:20 Man genoptager debatten om årsrapporten - og forsøger at få denne godkendt inden frokost kl. 12.30! Først indledte Jan Wojtxzsak med forklaringer, som efterfølges lige nu af Hans Natorp der bringer forklaringer til regnskabet

Kl. 12.30 Årsrapporten godkendt, der ringes til frokost...

Kl. 13.30 Genefalforsamlingen genoptages, der er, i anledning af DS' 100 års jubilæum, uddelt en ganske flot bog til samtlige delegerede - svært for ordstyren Niels Bo Andersen at få opmærksomhed :-)

kl. 13.35 Budgettet skal gennemgåes, og man vender tilbage til den økonomiske debat, der ganske givet kan spidse noget til når kontingentet skal til afstemning!

Kl. 13:43 Mads Kolte-Olsen får ordet, og gennemgår budgettet for 2013. MKO fremlægger en anden version end den tidligere fremsendte, men overordnet er tallene de samme.

Kl. 13:52 Søren Kaare Andersen beder om ordet. SKA ønsker at DS sætter tempoet op for at genetablere den tabte egenkaptial.

Kl. 13:55 Henrik Balle overtager mikrofonen...HB mener der må mangle noget i budgettet. HB efterlyser sammenligningstal 2011/12 vs. 2012/2013 og budget fremadrettet. Tallene siger umiddelbart ikke noget, når vi ikke kan se sammenligninger.

Kl. 13:57 Chr. Lerche overtager talerstolen. Lerche udtrykker stor utilfredshed. CL har hentet budgettet på DS' hjemmeside for to dage siden, og nu bliver vi præsenteret for andre tal. Det kan i simpelthen være bekendt. Hvordan skal vi kunne forberede os, når det vi ser på inden GF er ændret når vi møder frem. CL tilslutter sig SKAs forslag om at sætte farten op, og CL vil kun være med til at godkende en kontingentstigning hvis der kan bakkes op 

Kl. 14:01 Marianne Skov fra Kolding Sejlklub gik på talerstolen og støttede CL. Det er simpelthen for dårligt at det er tal vi ikke kan genkende. Stor kritik, og MS spurgte ind til enkeltstående poster.

KL. 14:03 Mads Kolte-Olsen forklarer hvorfor der er lagt et andet budget på unionens website

Kl. 14:05 Hans Natorp supplerer, og udtykker tilfredshed med forsamlingen ønsker at reetablere den tabte egenkapital hurtigere, det er noteret som det bliver udtrykt.

Kl. 14:10 Mads Kolte-Olsen holder "brand-tale" .... 

KL.14:30 MKO taler endnu...om præsentationen af Unionens hovedlinjer for visioner mv.

Kl. 14:34 Per Riisvang Aarhus Sejlklub er første taler ved mikrofonen

KL: 14:40 Jakob Franch Nyborg overtager - det hele handler om hvordan vi får de fine DS ord omsat til realiteter ude i klubberne

Kl. 14:43 Ewald Andersen Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub slutter op - 

KL. 14:44  MKO takker for input, ja det er svært at engagere frivillige ude i klubberne, men lad os se fremad løfte blikket rejse ud og se på hvad der virker, i stedet for at fokusere på det der ikke virker...kig efter succerne og forfølge disse, det er i hvert tilfælde det jeg vil arbejde efter, slutter MKO

Kl. 14:45 Hans Natorp intager talerstolen og taler om fremsatte forslag, lige nu om associeret medlemsskaber, hvilke værdier vil dette skabe

Kl. 14:55 Henrik Andersen KDY på talerstolen, der diskuteres om forslaget om associerede medlemmer, følges op af Jakob Franch Nyborg ...

Kl. 15:02 Horsens Sejlklub forlader generalforsamlingen da de skal hjem til klubbens standerhejsning. Det er IKKE fordi vi har kedet os - stort bifald

KL. 15:05 Henrik Balle Tejn er på stolen for anden gang, der efterspørger. Hvem er det vi taler om, hvad koster det, og hvem er det egentlig vi gerne vil have med ifm. de der associerede medlemskaber

Kl. 15:06 Natorp forsøger at forklare hvad de associerede medlemmer handler om. Det handler om en gensidig samarbejdsaftale, det giver ikke stemme ret på GF - det bliver ikke et medlemsskab. Stemmeretten ligger hos Jer - klubberne

Kl. 15:08 Per Riisvang forslår ændringer til teksten i lovforslaget. Henrik Andersen/KDY bryder ind - der "forhandles" ved talerstolen så teksten i lovforslaget tilpasses...Tidligere formand Peer Bendt får lov til at gå på talerstolen - som gæst, taler om hvordan man løser udfordringen i udlandet.

KL. 15.12 Bestyrelsens forslag om associerede medlemsskab kommer til afstemning. Ordstyrer Niels Bo Andersen vækker de udvalgte interne revisorer til optælling...

KL. 15:33 Vi har i tællepausen overstået kaffepausen, og nu er Jan Wojjtczak på talerstolen for at fremlægge bestyrelsens forslag om kontingent forhøjelsen, som nu sættes til debat. Jan pointerede at forhøjelsen IKKE skulle dække underskuddet - men udelukkende dække fremtidige prisstigninger i varer og lønninger...

Kl. 15:35 Lars Ive KDY er første mand på talerstolen, KDY stemmer ikke umidelbart for en kontingent forhøjelse! Ive kører under temaet "Det er bare ikke godt nok" Der stilles forslag om opstramninger, overskuddet i 2014 er lig med kontingentstigningen, altså ingen forbedringer i DS..! Det er ikke godt nok. -

Peter Thomsen, Asssens følger op - stem imod

Per Riisvang, på talerstolen. Kontingentstigninger er jo altid til debat...PR er umiddelbart for en stigning, for med en stigning følger en øget aktivitet, hvis IKKE det stiger kan man ikke forvente en øget aktivitet

Kl. 15:41 Natorp taler, takker Ive for "presballen" - Natorp og bestyrelsen accepterer at DS skruer budgetterne sammen på sådan en måde at egenkapitalen er reetableret i 2015.

Kl. 15:45 Forslaget om kontingent stigning er vedtaget 

KL. 15:48 De to nye kandidater til bestyrelsen præsenteres, Jesper Andersen Aarhus og Erik Schulz fra Brøndby Strands Sejlklub - begge blev valgt da ingen modkandidater var opstillet.

Kl. 15:57 Den interne revision er genvalgt - stemningen er blevet noget mere "løssluppen"

Kl.15:58 Vi er nået frem til punktet eventuelt, og Bådmagasinet takker af fra generalforsamlingen - slut herfra... 
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer