Hvorfor bliver båden aldrig færdig?

13-09-2007 13:29 Hans Henrik13 Sep 2007 11:29 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

De typiske problemer, der kan opstå, kan være, at håndværkeren ikke møder som aftalt, eller at forbrugeren eksempelvis ønsker farven på båden ændret eller bestiller ekstraarbejder. Det kan også være at arbejdet bliver forsinket eller ikke udføres fagmæssigt korrekt.

Problemerne
Bliver arbejdet ikke startet til tiden, er det nødvendigt at rykke håndværkeren for en startdato. Dette gøres bedst skriftligt, og gerne med anbefalet brev, så det senere kan bevises, at der er rykket. Bliver der rykket uden resultat, kan man meddele håndværkeren, at man betragter sig som løst fra aftalen. Det gøres ligeledes bedst med anbefalet brev. Kravet for at blive løst for aftalen er:

• at arbejdet ikke er påbegyndt på nogen måde, ellers skal problemet vurderes som forsinkelse
• at man selv ikke har været medvirkende årsag til, at arbejdet ikke blev påbegyndt til tiden

Det er ofte, at der sker ændringer i arbejdet undervejs. Særligt ved bådreparationer er det typisk, at der viser sig skjulte mangler. Det hænder også, at mange forbrugere kommer i tanke om andre opgaver og småreparationer, som håndværkeren kan udføre, når han nu alligevel er i gang.
For alle disse ændringer af aftalen gælder - uanset årsag - at man altid skal træffe aftale med håndværkeren om, hvad ændringen eller tillægsarbejdet betyder for den indgåede aftale, og dermed prisen og tidspunktet for færdiggørelsen af arbejdet.
På baggrund af en række sager er det min erfaring, at dette bedst gøres ved at ændre aftalen, så den passer med de ændringer der er foretaget. Ved ekstraarbejder bør der udarbejdes en arbejdsseddel, der indeholder pris og forbrugeren skal så betale det, der er aftalt. I mangel af aftale udføres arbejdet som regningsarbejde, hvilket betyder, at forbrugeren skal betale, hvad håndværkeren forlanger, medmindre det er urimeligt.
Ved regningsarbejde er det forbrugeren, der må bære risikoen for, at arbejdet bliver dyrere end forventet. Har bådebyggeren eksempelvis anslået en pris på 10.000 kr. for at udbedre teakdækket, som efterfølgende viser sig at være mere råddent end først antaget, er det forbrugeren, der må betale for de ekstra timer og materialer, der er forbundet med at foretage reparationen.

Forsinkelse
Er båden ikke færdig den 1. maj som aftalt, er der forsinkelse ved arbejdet. Skyldes det forhold som håndværkeren er ansvarlig for, kan forbrugeren sende et påkrav, hvor reparationen eksempelvis kræves færdiggjort inden 14 dage. Er arbejdet ikke færdiggjort inden for den nye frist, vil man kunne ophæve aftalen. Er arbejdet slet ikke kommet i gang, gælder det hele arbejdet, ellers kan der kun ophæves for den del af arbejdet, der ikke er udført. Kravet er dog, at der er tale om en væsentlig forsinkelse med arbejdet. Samtidig skal det være klart for håndværkeren, at forsinkelsen har væsentlig betydning.
Ved ophævelse af arbejdet kan det være nødvendigt at holde en stadeforretning (status) til at fastslå, hvor langt håndværkeren er nået. Dette er især hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor det kun er en del af arbejdet, der mangler at blive færdiggjort.
En ophævelse af arbejdet skal af bevismæssige grunde ske ved anbefalet brev. Viser det sig, at forsinkelse af arbejdet har medført udgifter for forbrugeren, der skyldes en forsinkelse, som håndværkeren er ansvarlig for, kan forbrugeren kræve erstatning eller godtgørelse.

I næste nummer vil jeg behandle de situationer, der opstår i kølvandet på, at arbejdet er færdiggjort.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer