Lav en aftale med din bådebygger eller sejlmager!

25-01-2007 15:21 Hans Henrik25 Jan 2007 14:21 - Claus Hastrup-Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Regningen bliver altid større end aftalt. Båden bliver ikke afleveret til tiden. Sejlet passer ikke til masten. Uenigheder og skuffende forventninger er desværre ikke altid fordomme. Desværre ses der en række uheldige sager, hvor fordommene bliver til virkelighed. Jeg vil derfor i denne og de følgende udgaver af Bådmagasinet lave en artikelserie, der vedrører forholdene før, under og efter aftalens indgåelse. Hensigten er at give nogle råd om, hvad man bør være opmærksom på.

Få styr på aftalen
Det er aftalen med håndværkeren, der afgør, hvad der skal laves. Manglende eller mangelfuld aftale er ofte grunden til, at der efterfølgende opstår problemer mellem håndværkeren og forbrugeren. Det er derfor vigtigt, at man fra starten gør sig klart, hvad man ønsker, der skal udføres. Skal båden totalrenoveres eller blot have lavet mindre reparationer? Skal sejlet bruges til kapsejlads eller tursejlads? Det kan lyde som banale ting, men desværre viser det sig i praksis, at selv banale ting efterfølgende kan give anledning til problemer.
Det anbefales derfor, at der indgås en skriftlig aftale med håndværkeren, hvor det arbejde, der ønskes udført, beskrives så grundigt som muligt. Her er det vigtigt at have følgende ting med i aftalen:

• Aftalens parter (indsæt gerne CVR-nr.)
• Pris for arbejdets udførelse (præciser at prisen er inkl. moms)
• Påbegyndelses- og færdiggørelsestidspunkt
• Ændringer i arbejdet/ekstraarbejder (husk at lave separate aftalesedler)

Forskellige betalingstyper
Ved indgåelse af aftalen kan der aftales forskellige typer af afregning. Arbejdet kan udføres som tilbud, overslag, maksimumspris eller regningsarbejde.
Et tilbud er bindende for håndværkeren og indebærer et løfte om at udføre f.eks. en bestemt reparation af båden til en på forhånd aftalt pris. Ved et overslag anslår håndværkeren en cirka pris, der ikke er bindende for håndværkeren. Det betyder derfor i praksis, at et overslag meget vel kan betragtes som regningsarbejde. Det er forbrugeren, der bærer risikoen for, at arbejdet viser sig mere besværligt end først antaget. Ved regningsarbejde afregnes der for medgået tid og materialer. Håndværkeren skal betales, hvad han forlanger, medmindre den samlede pris anses for urimelig i forhold til det udførte arbejde.
Normalt bliver alt arbejde, der bliver udført ud over den oprindelige aftale, udført som ekstraarbejder, medmindre der aftales andet. Lav derfor særskilte aftale-sedler for hvert ekstraarbejde der aftales.

Skriftlig eller mundtlig aftale
Det er min klare anbefaling, at der indgås en skriftlig aftale, selv om en mundtlig aftale er ligeså bindende. Desværre er det svært at bevise, hvad der var indeholdt i en mundtlig aftale på et senere tidspunkt. Ved mindre arbejder vælger mange at lave en mundtlig aftale, da en skriftlig aftale er tidskrævende og besværlig, hvilket efter min mening kan være i orden, hvis man har tillid til håndværkeren. Men opstår der efterfølgende problemer står man bevismæssigt svagt.

I næste nummer behandles de problemer, der kan opstå efter aftalens indgåelse!

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer