Er båden købt med garanti?

30-12-2006 16:46 Christina30 Dec 2006 15:46 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

I denne artikel vil jeg beskrive, hvad der ligger i disse formuleringer og gyldigheden af disse. Formuleringerne skal nemlig ses i nøje sammenhæng med Købelovens bestemmelser.
Ifølge Købeloven får man automatisk en slags garanti, blot under en anden betegnelse; nemlig reklamationsret, når man køber en båd hos en forhandler, uanset om den er ny eller brugt. Ifølge Købeloven er der to års reklamationsret, hvis der reklameres inden rimelig tid, efter manglen er konstateret. Køber skal kunne dokumentere, at mangler var til stede ved leveringen af båden. Konstateres mangler inden for de første seks måneder vil mangler ifølge Købeloven blive anset for
at have været til stede ved levering af båden.
I nogle tilfælde er ordet garanti med til at vildlede køber om deres rettigheder ifølge Købeloven. Et eksempel herpå kunne være, hvis båden er købt med tre måneders garanti. I dette tilfælde forledes man til at tro, at der alene kan reklameres over mangler de første
tre måneder.

Garanti?
Ordet garanti må kun bruges af en forhandler, hvis det betyder en udvidet beskyttelse af forbrugeren end det der følger af Købelovens bestemmelser. Overtræder sælger dette, vil han handle i strid med Markedsføringsloven. Ifølge ombudsmanden skal et garantitilsagn stille dig som forbruger væsentligt bedre end efter Købelovens regler.
Som eksempel på lovlige garantier kan nævnes:
• Tre måneders garanti på alle mekaniske dele.
• Fem års garanti mod osmose i bunden af båden.

Ingen garanti?
Hvad betyder det, at det fremgår af købekontrakten, at der ikke ydes nogen garanti - kan man det? Nej - det kan man ikke, hvis man derved vil afskære køber fra at kunne reklamere i overensstemmelse med reglerne i Købeloven.

Solgt som beset?
Hvilken betydning har det, hvis det fremgår af købekontrakten, at båden er købt som beset. Ifølge Købeloven tilsidesættes en forhandlers brug af formuleringen ”købt som beset”. Denne formulering er simpelthen for bred. Ønsker en forhandler at tage forbehold, der efterfølgende skal kunne gøres gældende over for en forbruger, er det nødvendigt at gøre det konkret.

Hvilke garantier bør du som
køber kræve ved køb af brugt båd?

Efter min mening bør man som køber få sælger til at garantere følgende og få det indsat i købsaftalen:
• At båden ikke har været involveret i skader.
• At bådens årgang er oplyst i købsaftalen.
• At sælgeren rent faktisk er ejer af båden eller har ret til at sælge båden.
• At der ikke er gæld i båden. (Viser det sig efterfølgende, at der er gæld i båden, kommer forhandleren til at betale denne gæld).

Indgå aftalen skriftligt!
Det er klogt at få alle aftaler med sælgeren nedfældet skriftligt i købsaftalen. Til dette kan der henvises til den købekontrakt, der gratis kan hentes her

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer