Sådan overholder du loven under bådtransport

21-12-2006 12:52 Hans Henrik21 Dec 2006 11:52 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

For en stor del af bådfolket foregår transport af båden ofte med trailer. Reglerne om trailerkørsel er en anelse uklare. Det betyder, at en del sejlere faktisk kører rundt med deres båd med almindeligt kørekort, selvom det er nødvendigt med et trailerkørekort.

Hvilke regler gælder for et almindelig kørekort?
I det følgende vil jeg beskrive, hvilke regler der gælder for trailerkørsel med et almindeligt kørekort (kategori B kørekort), der er den kørekortstype, som de fleste bilejere har. Et kategori B kørekort giver ret til at køre en bil med en maksimal egenvægt på 3500 kg.
• Det er altid tilladt at køre med en bådtrailer med almindeligt kørekort, når den tilladte totalvægt for bådtraileren ikke overstiger 750 kg. Dette gælder også selv om vogntoget kommer til at overstige 3500 kg.

Bådtraileren er over 750 kg.
Eftersom størrelsen på især motorbåde, der transporte-res rundt med trailer, fortsat stiger støt, er der mange trailere, der har en tilladt egenvægt på over 750 kg. Det er dog stadig tilladt at køre med et almindeligt kørekort, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:
1. Bilen og trailerens samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg og
2. Trailerens tilladte totalvægt ikke overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg.

Hvordan beregnes dette?
Ved reglen om en totalvægt på maks. 3500 kg. er det den samlede totalvægt for bil og trailer, der ikke må overstige 3500 kg.
• Bilens totalvægt fremgår af bilens registreringsattest.
• Trailerens totalvægt fremgår både af bilens registreringsattest i rubrikken, der vedrører påhængskøretøjets største vægt i kg, og af trailerens registreringsattest som totalvægt. Her vælges det største tal.

Ved reglen om bilens egenvægt +50 kg skal bilens egenvægt være større eller lig med:
• den maksimale påhængsvognsvægt med bremser iflg. bilens registreringsattest

eller

• påhængskøretøjets totalvægt iflg. påhængskøretøjets registreringsattest.

Viser bilens registreringsattest, at trailerens maksimale totalvægt er 1200 kg, og bilens egenvægt +50 kg er 1250 kg, så opfyldes betingelsen, og man kan køre med almindeligt kørekort, under forudsætning af at den samlede totalvægt er på maks. 3500 kg.
Det er også muligt at foretage denne beregning på Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside på
Viser det sig efter en gennemgang af registreringsattesterne, at ”vægten” ikke kan overholdes, men overstiger grænsen på 3500 kg, er det nødvendigt at tage et trailerkørekort. Det kan i den forbindelse oplyses, at et trailerkørekort ikke kræver ny teoriprøve, men blot nogle køretimer og en praktisk prøve.

Hvor stærkt må man køre med en trailer?
Afslutningsvis kan det oplyses, at der for biler under 3500 kg med campingvogn, påhængsvogn (bådtrailer) eller registreringspligtig trailer gælder, at hastigheden aldrig må overstige 70 km/t (men dog 80 km/t på motorveje).www.sikkertrafik.dk.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer