Husk båden når det stormer!

28-09-2006 13:30 Hans Henrik28 Sep 2006 11:30 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Lyder vejrmeldingen på storm er det en god idé at tjekke båden en ekstra gang, uanset om den stadig står på land eller, om den er kommet i vandet. Det er nemlig ikke uden risiko, hvis båden bliver beskadiget som følge af, at nabobåden river sig løs og beskadiger din båd.
Der påhviler ejeren af en lystbåd et ansvar i henhold til Søloven, hvis der sker skade på en andens båd. Skyldes skaden et hændeligt uheld er der ikke noget ansvar for ejeren af den ødelæggende båd. En storm der f.eks. medfører, at naboens båd rives løs og ødelægger din båd kan være et stort problem, hvis ejeren af den ødelæggende båd har gjort alt, hvad der ved rettidig omhu kunne kræves, således skaden må anses for at være sket ved et hændeligt uheld.
Har du tegnet en kaskoforsikring vil du altid have mulighed for at få dækket skaden af eget forsikringsselskab. Hører du til blandt de mange, der alene har tegnet en ansvarsforsikring kan du i værste fald risikere at skulle erstatte skaden på din egen båd, hvis den båd, der har forårsaget skaden, er uden skyld.
I en sag fra Kerteminde Sejlklub rev en motorbåd under stormvejr og højvande sig løs fra fortøjningen og beskadigede en speedbåd, der lå fortøjet ved siden af. Ejeren af den båd, der rev sig fri, havde sejlet gennem mange år og havde altid fortøjet båden med fire liner. Under stormen rev den ene line sig løs og dette var grunden til skaden. Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt motorbådsejeren havde pådraget sig et ansvar med det resultat, at motorbådsejerens forsikringsselskab skulle dække udbedringsomkostninger på speedbåden. Retten nåede frem til, at motorbådsejeren måtte påregne, at hvis en af hans fire fortøjninger svigtede, så kunne det medføre at hans båd ville kunne beskadige bådene ved siden af. Motorbådsejeren blev derfor dømt erstatningsansvarlig ved ikke at have lagt en supplerende fortøjning til imødegåelse af stormen.
Det betyder, at selvom der er tale om ekstreme vejrforhold, må dette forudses af sejlerne. For at undgå at ifalde ansvar er man nødt til at lægge ekstra fortøjninger på, når et stormvejr melder sig. Var Retten i sagen fra Kerteminde nået frem til, at motorbådsejeren havde gjort alt hvad der med rettidig omhu kunne forlanges af ham, var han blevet frifundet. Konsekvensen havde været at ejeren af den ødelagte båd selv skulle betale for skaden, hvilket var blevet en dyr fornøjelse, da han ikke havde tegnet en kaskoforsikring.
Dommen viser, at domstolene er villige til at gå langt for at få forsikringsselskaberne til at dække skader af denne karakter. Det kan dog være besværligt at få forsikringsselskabet til at udbetale, hvis de mener at den ødelæggende båd har været uden skyld. En sag mod et forsikringsselskab kan være besværligt og tidskrævende. Check derfor også naboens fortøjning, om end ikke andet, så for din egen skyld!

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer