Gør bådhandlen til en succes!

26-09-2006 12:51 Hans Henrik26 Sep 2006 10:51 - Claus Hastrup Knudsen, foto Troels Lykke
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Foråret nærmer sig og for mange også ønsket om en ny båd. Køb af en båd er en stor investering, men alligevel sjuskes der ofte med købsaftalen. Ved køb af et hus ud-arbejdes der ofte tilstandsrapport, advokaten gennemgår papirerne, banken rådgiver om boliglån etc. Dette bruges ikke indenfor handel med både, uanset priserne på både i nogle tilfælde er de samme som ved køb af fast ejendom. Nedenfor kan du se, hvordan din bådhandel bliver en succes.

Undersøgelse af båden:
Køber har en undersøgelsespligt, hvilket betyder, at man har pligt til at gennemgå båden i forbindelse med købet. Efter handlen kan man ikke gøre mangler gældende over for sælger som kunne være konstateret ved en umiddelbar gennemgang af båden. Undersøgelsespligten modsvares af sælgers oplysningspligt, der loyalt skal oplyse om eventuelle problemer ved båden.
For at sikre at sælgers oplysningspligt og købers undersøgelsespligt bliver opfyldt, bør der laves en grundig gennemgang af båden. På www.baadmagasinet.dk vil der gratis kunne hentes et eksempel på en checkliste til brug for gennemgang af båden. Opstår der efterfølgende uenighed om bådens stand ved aftalens indgåelse er checklisten nyttig. Uanset om checklisten bruges eller ej bør en gennemgang af båden indeholde følgende:

Bådens skrog • Motor • Mast
Sejl • Kahyt • Bådens dækI praksis viser det sig ofte, at bådens motor er det største problem efter handelen. Derfor bør man lade motoren gennemgå af en bådsagkyndig. Det kan være en bådebygger eller mekaniker med ekspertise i bådmotorer. Denne gennemgang kan på sigt vise sig at være givet godt ud og spare en for mange ærgrelser. Endelig bør man altid sørge for at løfte båden op af vanden, således at bunden, skruen og ventiler kan undersøges. Husk at tage billeder af dette.
Forinden købsaftalen underskrives er det endvidere vigtigt at undersøge, om sælger skylder penge på båden. Betaler sælger ikke sine lån efter købet, kan det i værste fald betyde, at långiver udnytter sin sikkerhed og kræver lånet indfriet. Betaler du herefter ikke sælgers lån kan långiver kræve båden solgt på tvangsauktion. Sker det har du mistet din nye båd.
Efter båden er blevet gennemgået, skal der udarbejdes en købsaftale, hvori bl.a. prisen, overtagelsesdag, bådens type og stamdata oplyses. På www.baadmagasinet.dk kan der hentes et gratis eksempel på en købsaftale. Ved udarbejdelsen af købsaftalen er det vigtig, at der indsættes alle oplysninger i købsaftalen. Specielt skal sælger sørge for, at alle oplysninger, der kan have betydning for køber, fremgår af købsaftalen. Eksempelvis bør der oplyses om eventuelle problemer med motoren, reparationer eller lignende.
Følges ovenstående råd er fundamentet for en god bådhandel lagt. Held og lykke med handlen og forhåbentlig rigtig mange gode timer på vandet.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer